Klipp og kommentar, 22.6.2004

 

Av Jørgen Høgetveit i www.kommentar-avisa.no

 

"Oslo-biskop Gunnar Stålsett i samtaler med mullaher

 

I går møtte Oslo-biskop Gunnar Stålsett pakistanske mullaher og biskoper til samtaler som skal øke toleransen.

 

I én uke skal mullaher fra seks koranskoler og to kristne biskoper fra Pakistan møte politiske og religiøse ledere i Oslo, skriver Aftenposten.

I går satt Oslo-biskopen og de pakistanske religiøse lederne flere timer i møte i Oslos bispegård. Stålsett ledet samtalene som internasjonal leder i Oslo-koalisjonen for religions- og trosfrihet. - Jeg er svært tilfreds med å kunne ønske disse to delegasjonene velkommen. Vi har delt våre felles bekymringer for vold og terror og uttrykt vilje til å arbeide videre med tros-, verdi- og kulturelle spørsmål. Jeg ser også at det er ulike aspekter som vi trenger å drøfte mer inngående, sa biskop Stålsett.

Han mente det vil være en glede for det pakistansk-norske miljøet at så viktige muslimske ledere fra deres opprinnelsesland er kommet hit.
- Dette gir positive ringvirkninger for fremtiden, sa biskopen."
(Kilde: Norge I Dag – nett den 22.06.04)

 

Norges Kommentar Avis.

Stålsett kjenner vi fra langt tilbake da han for mange år siden deltok på et stort "bønnemøte" i Assisi sammen med katolikker, indianerhøvdinger, budister, muslimer osv. Jeg skrev den gangen at det unektelig var en annen type bønnemøte enn det som foregikk på "Karmel" med Elias. Les selv.

Nå er åndsklimaet i Norge kommet dit hen at han sitter som sentral biskop i Norge. Og den som sørget for å få han dit var hans gamle partifelle Anne Enger Lahnstein - nå fylkesmann i Østfold - samt at statsminister Bondevik som den gangen trakk seg på grunn av såkalt inhabilitet. Det var han selvsagt ikke etter habilitetsreglene i Offentlighetsloven. Dermed kom Stålsett på plass med hele sin - etter min mening - politiserte og Gudsfornektende teologi. Han står vel for noe av den verste synkretisme (religionsblanding) vi finner i Norge - noe han har dradd med seg fra Kirkenes Verdensråd og Luthersk Verdensforbund som ligger vegg i vegg i Genev. Men jammen får en visse følelser om hvor langt dette strekker seg inn i det norske samfunn når en for en stund siden oppdaget at Norges friskoleforbund ga ut  boken "Tusenfryd" om foreldreretten sammen med muslimer - fordi alle foreldre selvsagt har foreldrerett. Det verken de eller Stålsett synes å reflektere det minste over  - er at muhamedanismen overhode ikke er kilde til menneske-retter, men snarer tvert imot med sin forankring i djevleånder. Man synes heller ikke å ha noen forståelse for det som Kåre Kristiansen fremholdt for en tid tilbake - at nesten alle steder hvor det var uroligheter og kriger rundt i verden, var det muslimer innblandet. Det stemmer med den åndsmakt de representerer. Og så går man i spann med dem for å avskaffe terrorisme og kjempe for foreldreretten!  Istedenfor samtaler - og samrøre - trengs det nå oppbygging av klare alternativ som vil fastholde troen på den eneste levende og sanne Gud og Han Han utsendte, Jesus Kristus som den eneste FRELSESGRUNN og RETTSKILDE - og samtidig blank avvisning av avgudene og alt dets vesen.