Klipp og kommentar, 1.04.2004

 

 

Den britiske kommentarrøst stilner

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Alistair Cooke er død i en alder av 95 år melder nyhetsmedia. Født i Salford i nærheten av Manchester i 1908. Nylig meldte han sin avgang som radiokommentator fra USA til England og BBC til hele verden. Han holdt på i 58 år som kommentator og øvet en betydelig innflytelse bl.a. med sine 15 minutters "Letters from America" (fra 1946), fylte med  interessante og velformulerte meninger som gikk ut over hele verden. Verdens ledere som statsminister Tony Blair omtaler han som "en av de største kringkastere gjennom tidene". Han fortsetter med at det var ekstraordinære essays som ga "enorme mengder innsikt og forståelse til verden. "Jeg er "hans store fan" avslutter Blair.  Snauere er ikke BBC`s generaldirektør når han sier at "han er en av de største kringkastere noensinne gjennom BBC`s historie."

Han var opprinnelig brite som kom til USA i 1934 og etter hvert fikk han amerikansk statsborgerskap og hans ord om dette landet preget seg inn i sinnene verden rundt med innsikt og styrke. Han hadde 2869 opptredener i alt og mer enn 717 timer med kringkasting!  Han kommenterte alt fra drapene på Kennedyene til 11. september - og han ble lyttet til!

Han hadde ufattelig kunnskapskilder som han øste fra og som dannet perspektiv og liv til hans kommentarer. I tillegg til "Letter-" var han The Guardians`s mann i USA i mange år, og gjorde store TV-programmer bl.a. om Amerika

 

Norges Kommentar Avis

Det som fascinere oss i NKA er hvordan en røst som har kunnskaper, oversikt, innsikt og evne til å sammenfatte og kle dette i de rette ord, er i stand til å få en hel verden til å lytte i generasjoner. Sir. W. Churchill hadde også noe av denne interessefangende evnen. Det var folk som hadde ordet i sin makt og makt i sine ord. Da er det kanskje ikke så nødvending å besitte "maktens tinde"?

Fra mitt planleggingsoppdrag i Mali i 1985 husker jeg en interessant episode i denne sammenheng. Vårt team hadde vært rundt hos en rekke maktbesittere på de fleste nivå fra toppen og ned på serclenivå (kommune). Da vi skulle til å reise, ba de oss å besøke "han som hadde makt over hjertene". Vi reiste ut til hans hytte og traff en eldre gråskjegget mann omgitt av sin familie. Hit gikk folk når de trengte gode råd og hjelp. Maktens utøvere lød de stort sett bare så langt deres blikk rakk, men denne mans råd lyttet de til og handlet etter.

Jeg husker sjefsredaktør Versto i VG underet seg over jubelbruset som ble kongen til del under signingsferden til Trondheim - Kongen hadde jo ikke noe makt - undret han.  Men så kom han på at det måtte nå være en slags makt å være tiljublet av hjertene til folket.

 

 

NATO utvides: "Ingen fiender mer" eller en "fiendtlig handling"?

 

Nyhetene d.d. melder at NATO ekspanderer ytterligere. Tidligere tok de inn Polen, Ungarn, Tsjekkoslovakia og nå innlemmer de Romania, Bulgaria og de baltiske stater. Forsvarspakten som begynte som Atlanterhavspakten på Prins of Wales" mellom Roosevelt og Churchill i 1941, men som under general Eisenhoover ble utvidet med Spania og etter hvert flere til - ekspandere videre. Den gangen protesterte Olav Valen-Sendstad kraftig. Han mente det ville gå galt å gå i allianse med den katolske makt som Spania var og er. Nå er flere slike romersk katolske makter med i NATO. I løpet av 15 år er muren revet og Europa totalt ombygd.

 

Norsk forsvarskrefter hevder igjen og igjen - som NATO medlem - at "vi har ingen fiender mer". Forsvarsminister J. J. Holst begynte denne tale, og så plapret makten etter. Nå sist med forsvarsminister Devold da hun etter minnet sa til mange forsvarsfolk: "Hei karer, den kalde krig er over."  Mon det? I forbindelse med denne siste NATO-utvidelse uttaler Russland at dette er en "fiendtlig" handling. Har man da fiender mer?

 

Jeg tillater meg å repetere en del av det jeg har skrevet før:

Tidligere forsvarssjef H.Fr. Zeiner Gundersen advarer mot illusjonspolitikken i et 85 års intervju i Aftenposten 4.7.2000. Han taler om "Ungdommens galskap" og at "Jeg er redd for at dette kan gå helt galt". - "Det har innsneket seg en oppfatning blant unge om at det aldri vil bli krig igjen. Akkurat det samme sa man i 1939." "Han slutter seg ikke uten videre til den rådende oppfatning om at murens fall har endret verdensbildet og Norges posisjon i det." Han minner om at Putin er kommet til makten og at han kommer fra den innerste kjerne i KGB. Han oppfordrer nåværende forsvarssjef Frisvold med følgende ord: "Han må si det som han mener til enhver tid."

 

- Russland føler seg presset fra mange sider, det har vi mange signal på. Bl.a. har de alltid vært den vestlige sivilisasjons yttergrense mot muslimene i øst. Konf. krigen mot tchetsjenerne.

 

- De har en historisk erfaring med Europa som ikke de historisk bevisste russere glemmer så lett. Siden ca. 1800 har de igjen og igjen blitt angrepet på den mest brutale måte fra Napoleon til Hitler. Bare tyskerne har startet 5 store kriger siden ca. 1850. Man kan være antisosialist til fingerspissene - men man har ikke lov å glemme denne blodige, lidelsesfulle historie russerne har måtte gjennomleve de siste 200 år. Det var nok noe av bakgrunnen for at de sikret seg nabolandene som en buffer mot Europa. Når de så trekker seg ut - går det kun noen år - så rykker NATO inn - i første omgang tre land - senere flere, og kommer nær til deres grenser og Moskva. De signaliserer at Warszawapaktlandene er den røde linje NATO ikke får passere - men NATO bare fortsetter.

 

- Norge er også med på denne galeien - i.o.m. at man fører en mer nærgående politikk enn vi gjorde under den "kalde krigen". Vi har skaffet oss en radar i Vardø som gjør russerne rasende. Videre driver vi øvelser på Finnmarksvidda - noe vi ikke gjorde før.

 

- Kosovokonflikten ga dem nok et sår - der de forholdt seg til sine gamle ortodokse venner - serberne - men ble totalt overkjørt. Da de inntok flyplassen i Pristina, uttalte øverstkom-manderende general i USA, at de burde hive dem ut. En eldre britisk general ga beskjed om at "han startet ikke en tredje verdenskrig på grunn av slik dårskap". Noen måneder senere forsvant førstemann ut av kommandoposten. I denne konflikten var de gamle linjene på plass: serbere og russere på ene siden og muslimer og kroater(katolikker) på den andre!

 

Man ser etter hvert for seg den gamle stormakt - Russland - som nå reorganiserer seg og setter piggene ut til selvforsvar - som de vel vil velge å kalle det. De vil ikke ha mer innpåslitenhet og krenkelser av det de oppfatter som sine interesseområder. De frykter de nye amerikanske våpensystemer som de hevder står i ledtog med Vardø-radaren. De har tre viktige utseilinger - hvorav Nordkalotten er den viktigste for deres største marinebase. For å beskytte seg mot rakettangrep vestfra - har de stort behov for å spre skipene sine - ikke minst ubåtene - som vil finne utmerkede utskytingsplasser og skjulesteder i de norske fjorder i Finmark. Om en slik aksjon mot Norden skulle bli startet, skal en heller ikke se bort fra at franskmennene - som en svært så usikker NATO-partner - finner på å ville forsvare sine oljeinteresser i Norge og store industriinteresser i Sverige. Syd Sverige og Østfold kan komme i skuddlinjen.

Det sies at om det skulle bryte ut to større kriger for eks. mot Taiwan og Korea eller Midt-Østen - kan ikke USA klare mer enn to store trefninger samtidig - hva da her nord? Russerne er inne med 10 000 mann i Iran og lærer dem ABC-krigføring.

 

Man kunne fortsette scenariet videre - og det er mer enn konspirasjonsteorier - de er litt enkel makttenkning i blandet historie og trygghetsopplevelse og noe geografi - som til slutt fletter seg sammen til en helhet av muligheter som man ikke har lov til å se bort fra når man har ansvaret for et folks framtid.

 

Norges Kommentar Avis

minner videre om artikkelen "Terror mot EU" og hva med Norge? Sannheten er at vi trekkes gradvis inn i et storpolitisk maktspill av globale dimensjoner - hvor Norge ligger forsvarsløst, med nedbygget forsvar og matforsyning (Se Verdens korn- - " ) og mye mer uorden i rekkene.

Vi er ikke forberedt på prøvelser og store vanskeligheter. Gir Gud tid - er det avgjørende viktig at vi får nye folk i ledelsen av Norge som kan sette tingene i stand igjen snarest mulig.  (Div. kilder: BBC og NRK)