Klipp og kommentar, 08.8.2004

Av Lars-Arne Høgetveit i www.kommentar-avisa.no

 

Vurderer å forby flere knivtyper melder www.aftenposten.no 08.08.2004

 

”Knivdrapet på trikken og knivdebatten i etterkant, har fått justisminister Odd Einar Dørum til å reagere. Nå vil han se på om flere typer kniver skal forbys.

- På basis av de tragiske begivenhetene og debatten som er reist, vil vi be politidirektoratet se på om vi skal fremme ytterligere tiltak mot ulovlig bruk av kniv, sier Odd Einar Dørum til Aftenposten.

Han viser til drapet på en 23 år gammel mann på Oslotrikken tirsdag denne uken, hvor en såkalt "Rambokniv" var drapsvåpenet. En 40 år gammel norsk statsborger av somalisk opprinnelse er siktet for knivdrapet og er varetektsfengslet for fire uker. Han er nå innlagt på lukket avdeling ved Dikemark Sykehus.” (…)

”Nå tar justisministeren tak i utspillet. Han vil be Politidirektoratet se på om den listen vi har over forbudte kniver, er lang nok. Direktoratet skal gi tilbakemelding til departementet innen 1. oktober om det skal fremmes ytterligere tiltak for å hindre ulovlig knivbruk.”

 

 

Norges Kommentar Avis

Det er litt trist å se hvor lite fokus en justisminister har på det forebyggende arbeidet i Norge. Odd Einar Dørum setter, litt panisk, fokus på knivtyper – hvilket ikke er den utløsende faktor for slike drap. Han vet hva som er problemet, det er den innvendige kontrollen hos enkelt personer som ikke er god nok – som får slike dødelige følger.

Hvordan får man økt den innvendige kontrollen da – og klarer mennesket det selv? Nei vi klarer det ikke selv, men vi har fått kjøreregler og de skal være obligatoriske i norsk skole.

De burde også nå justisminister ta initiativ til at ble slått opp på plakater på bussholdeplasser, busser, tog og i annonser på NrK radio og TV. Det er eneste veien ut av det uføre Norge nå ytterligere plasserer seg i.

Det at det kan synes at andre kulturer som kommer til Norge har et mer liberalt syn på å ta liv, bør få den konsekvens, at de får utdelt kjørereglene i Norge ved ankomst til landet. Disse kjørereglene vil også lette presset betydelig på det psykiatriske tilbudet her til lands. Det har vi i Norge fått dokumentert gang på gang, når vi selv har fulgt kjørereglene. Kjørereglene er faktisk også nedfelt i § 2 i vår Grunnlov, så justisminister har et solid juridisk grunnlag for en massespredning!

 

Kjørereglene

1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.

2. Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.

3. Du skal holde hviledagen hellig.

4. Du skal hedre din far og din mor, så du får leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg.

5. Du skal ikke slå i hjel.

6. Du skal ikke bryte ekteskapet.

    - Du skal ikke drive hor.

7. Du skal ikke stjele.

8. Du skal ikke tale usant om din neste.

9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.

10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller ansatte eller noen som hører til hos ham.