Klipp og kommentar, 07.10.2004

Av Lars-Arne Høgetveit i www.kommentar-avisa.no

 

Best med middag hjemme

 

 

Joachim Henriksen i Mozon.no skriver i et oppslag den 10.08.04 følgende:

 

”Er du bekymret for helsen? Felles middag hjemme kan redusere risikoen for rusmisbruk og psykiske helseproblemer. (…)

Men noen triks har jo foreldre gjennom tidene lært seg for å holde ungdommen i ørene. Og et av de beste rådene ser ut til å være en klassiker: Spis middag hjemme hver dag.

 

Klar sammenheng

Forskerne ved Universitetet i Minnesota, USA har undersøkt verdien av akkurat dette rådet. De intervjuet over 4,700 ungdommer fra videregående skole og ungdomsskolen i et prosjekt som har fått navnet EAT.

 

Forskerne fant at den fjerdedelen som spiste mest hjemme hadde minst syv måltider i uken sammen med foreldrene. I den andre enden av skalaen hadde en tredjedel av tenåringene bare to eller færre måltider med foreldrene hver uke.

 

Og sammenhengen mellom måltider hjemme og forskjellige problemer viste seg å være svært tydelig:

- Antallet måltider hjemme hadde en tydelig sammenheng med bruk av tobakk, alkohol og marihuana, dårlige karakterer, depressive symptomer og risiko for selvmord, skriver forskerne i sin rapport.

 

Undersøkelsen er publisert i august-utgaven av fagmagasinet Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

 

Aldri for sent

Måltider med familien ser altså ut til å beskytte tenåringene mot mange alvorlige problemer. Undersøkelsen viste også at denne sammenhengen var aller mest tydelig for jenter i tenårene.

 

Og for de som sliter med en pøbel som allerede er på vei ut på skråplanet, er det fortsatt håp. Det ser nemlig ut til at ungdom som bruker en form for rusmiddel ikke så lett utvikler misbruket til andre stoffer dersom man samles til middag ofte.

- Når vi så nærmere på sammenhengen mellom familiemåltider og risikabel oppførsel, fant vi at måltider med familien kunne virke beskyttende mot bruk av noen rusmidler, selv når bruk av et annet rusmiddel er etablert.

- Den samme sammenhengen fant vi dessverre ikke når det gjelder mental helse. Det kan skyldes at denne typen problemer ofte skyldes progressive årsakssammenhenger som ikke så lett stanses, skriver de amerikanske forskerne.

 

 

Norges Kommentar Avis:

Bibelen, Guds Ord skriver at det ”er intet nytt under solen”, så denne forskningsrapporten skulle ikke overraske de som har sett hvordan familien har vært grunnfundamentet i oppbygningen av den norske stat. Bibelen regner også familien som kjerne eller limet i samfunnet!

I en familie som skal holdes noenlunde sammen er felles måltider viktig, og vi ser i forskningsrapporten hvor viktig! Blant annet får ungene voksenkontakt, de får anledning til å stille spørsmål, lytte og foreldrene får anledning til å pleie sitt forhold til barna og lytte etter signaler som man ikke ellers ville oppfanget før det ”var for sent”. Det krever tid og kommunisere på en god måte!

Det er også slik at et felles måltid normalt innebærer ro og ro trenger vår tid mer enn noen gang.

Kostholdet er normalt også bedre ved en hjemmemiddag en ved hurtigmat, som kan være alternativet. Det er kjent at sunn mat er med og danner grunnlaget også for en stabil psyke.

 

Det er underlig at man i dag må forske på slike temaer som du kunne spurt en hvilken som helst mor og far om for få generasjoner siden – de ville kan hende kalt det ”selvfølgeligheter”. Men uansett er denne forskningsrapporten viktig og bør leses av de den berører.