EVJE & HORNNES KOMMUNE OG HOMO-NASJONENS AUTORITETS-SYMBOL


Til Evje og Hornnes kommunestyre

 

Fredag 30. juni observeres homo-flagg på tre (antatt offentlig eide) stenger i Evje sentrum.

Jeg er ikke kjent med hva som eventuelt hjemler hendelsen – mulig er det en 'administrativ forføyning' med bakgrunn i aktuelle flaggstengers u-offisielle status.

 

Hva enn den formelle bakgrunn for det 30. juni observerte er – de ansvarlige er ikke fritatt vurderingsplikt. Skulle ville avholdes nazi-arrangement i sentrum, med svastika i kommunale flaggstenger, ville ønsket bli avvist. Poenget er: Den aktuelle hendelse er nødvendigvis forhåndsvurdert, og kommunal ledelse har så vær så god å være på det rene med, samt forholde seg sakssvarende til, den forelagte saks realiteter og ikke "la seg påvirke av repetisjoner av enkle følelsespregede utsagn og slående visuelle fremstillinger" (sitat professor i klinisk psykologi, Mattias Desmet; Totalitarismens psykologi, s. 109) – ei heller av bekvemmelighet påbløffe seg selv en pervertert virkelighetsoppfatning for dernest forsøksvis å pådytte omgivelsene samme. (Den som finner hakekors-eksemplet utidig, kan lese videre oftestadwriting.com (23.06.22); Pride – en horisontal revolusjon.)

 

Under 'Kultur i Evje og Hornnes' melder kommunen (facebook) noen dager forut 30. juni at "Ordfører Svein Arne Haugen og kulturleder Maya Hjertholm heiste i dag det fargerike regnbueflagget i sentrum. Målet må være at alle innbyggere føler seg trygge i sitt lokalsamfunn uansett "hvilke farger de bærer"!"

 

Svada til side – målet er et ganske annet:

En aften (formodentlig), tidlig i 1978, "on glittering LSD and love power", kom omsider "the moment when I knew exactly what kind of flag I would make", forteller Gilbert Baker (gilbertbaker.com/rainbow-flag-origin-story).

 

 

Foto: DJH

 

"Over the next four decades, his creation would become embraced across the world as the universal symbol of the lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) movement." (gilbertbaker.com/biography).

 

Tilbake til Baker's 'origin-story': "I thought of the American flag … of the … tricolor from the French Revolution and how both flags owed their beginnings to a riot, a rebellion, or revolution. I thought a gay nation [sic] should have a flag too, to proclaim its own idea of power.

As a community, both local and international, gay people were in the midst of an upheaval, a battle for equal rights, a shift in status where we were now demanding power, taking it. This was our new revolution: a tribal, individualistic, and collective vision. It deserved a new symbol.

In the past, when I had thought of a flag, I saw it as just another icon to lampoon. I had considered all flag-waving and patriotism in general to be a dangerous joke. But that changed in 1976. The American Bicentennial celebration put the focus on the American flag. It was everywhere, from pop art to fine art, from tacky souvenirs to trashy advertising. On every level, it functioned as a message. After the orgy of bunting and hoopla surrounding the Bicentennial, I thought of flags in a new light. I discovered the depth of their power, their transcendent, transformational quality. I thought of the emotional connection they hold. I thought how most flags represented a place. They were primarily nationalistic, territorial, iconic propaganda — all things we questioned in the ‘70s. Gay people were tribal, individualistic, a global collective that was expressing itself in art and politics. We needed a flag to fly everywhere."

 

everywhere.

 

"-Me er delte her i kommunestyret, slik også nasjonen er det, sa ordførar Svein Arne Haugen, Ap etter at dei folkevalde i Evje og Hornnes hadde gjort sitt vedtak [om ingen endring] i saka om korleis ein meiner dei offentlege flaggreglane bør vere." (Setesdølen 08.09.20)

 

Fra debatten gjengir avisen Ordføreren: "-Det er … eit vilkår for å heise flagget at me gjer det for noko me står saman om. Det skal alltid vere eit samlande symbol. I dag går debatten om regnbogeflagget skal kunne heisastoffentlege flaggstenger. Der er meiningane ulike".

 

Og siden er det altså OK å heise et splittende, ikke-samlende flagg på kommunale, 'u-offisielle' flaggstenger – dertil lokalisert så sentralt og synlig som vel mulig?

 

30. juni 2022 melder Setesdølen at "Ordførar Svein Arne Haugen og kommunedirektør Frantz A. Nilsen hengte opp flagga i sentrumsgata denne veka."

Og hvorfor dét da? En følelses-basert handling etter "dei forferdelege hendingane i Oslo i helga" – og dertil med presedens for kommende år?

 

Forrige året skriver Setesdølen at "Pride-toget gjekk frå Spisekroken i Evje sentrum til Dølen Hotell." I år synes ruten utvidet til å bry flere; "til Evjeheimen, før paraden går ned til Dølen Hotell der det blir program frå scena i hagen. Ordførar Svein Arne Haugen skal halde tale".

 

Sambygdinger som søker forståelse for sine personlige problemer – problemer av en art som tilhører privat-sfæren – tilkommer ikke (være seg med eller uten bistand fra politisk/administrativ kommunal ledelse) å skite ned vårt fellesrom med kjønns- og seksual-anarkistenes invaderende makt-symbol.

 

Viser ellers til mitt brev til Evje og Hornnes kommune ved Ordføreren av 03.12.19 – gjengitt (u. vedl.) nedenfor.

 

For grunnleggende realitetsorientering, gå til https://www.mljtrust.org/sermons/old-testament/the-message-of-the-bible-today/ ; Klikk 'Play Sermon' (eventuelt 'Download Sermon') – Dr. Martyn Lloyd-Jones; The Message of the Bible Today; Exodus 20:1-26; 27.11.1955.

 

03.07.2023

Dag Jørgen Høgetveit


 

Dag Jørgen Høgetveit                        3. desember A.D. 2019

 

 

 

Evje og Hornnes kommune ved Ordføreren

 

 

 

"I thought of the American flag ... of the <French> ... tricolor ... and how both flags owed their beginnings to a riot, a rebellion, or revolution. I thought a gay nation should have a flag too, to proclaim its own idea of power." "We needed a flag to fly everywhere." (Gilbert Baker; gilbertbaker.com)

 

 

 

VEDR. HOMOFLAGGET

Etter ordfører Bjørn Alfred Ropstads fratreden, kan vel rimelig antas at den lille homoforeningen, for tiden under nytalenavnet FRI, igjen vil anmode kommunen om å la vaie homonasjonens banner i offentlig flaggstang.

Vedlagte Mannlig og kvinnelig skapte han dem ..., redegjør mer utfyllende for homoaktivisme—problematikken.

Med hilsen

 

                                      Dag Jørgen Høgetveit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedl. som anf.