Gjestekommentarer  2022, i www.kommentar-avisa.no      

(2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004)


 

 • En offentlig spion nedi skòrsteinen også? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 05.10.22) "Mens Brüssel arbeider med nedfasing av vedfyring, har Halden-firmaet airMont utviklet "Ny banebrytende løsning for monitorering av piper!" "Vår pipesensor er en trådløs sensor som monteres direkte i pipeløpet. Sensoren kommuniserer med vår skybaserte plattform og gir feiervesenet mulighet til å innhente faktiske data om fyringsmønster, aktivitetsnivå og risikofaktorer."" (airmont.no) 

 •  Antagelig er det lite kriminalitet i Nord-Korea - Men hvem ønsker å bo dèr? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 04.10.22) "-Følger dere med på moskémiljøene? -Nei, vi følger heller ikke med på dem som går i kirken, sier Martin Bernsen, seniorrådgiver i PST." (Aft.p. 12.03.16)

 • Nasjonal samlings lysere side (Av Dag Jørgen Høgetveit, 22.09.22) "I 2021 ble "nettoeksportert 17 TWh strøm ... mens det ble eksportert petroleum tilsvarende 2250 TWh. Det er beklagelig at noen få TWh ekstra strømeksport skal delegitimere energipolitikken nasjonalt. Mindre justeringer vil gjøre lite til eller fra for våre naboland, men synes avgjørende for norsk prissetting." (Christian Anton Smedshaug; Kl.k. 17.08.22)"

 • Akkumulatorildebrand i rum sjø bør ikke finde sted. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 10.09.22) Om brann i bilbatterier o.l. på sjøen.

 • Vanlige folks nedtur (Av Dag Jørgen Høgetveit, 10.08.22) "Når elefantene slåss da lider gresset."

 • M.E. eller el-overfølsomhet – Hva er å foretrekke?  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 28.07.22) «- Jeg ba ikke kommunen om en eneste ting før Emilie var 18 år. Når hun er myndig, kan ingen melde oss til barnevernet. Da kunne jeg endelig be om hjelp. Men da hun begynte å be om den, kom den ikke.» 

 • Skal tro hva NLM vil gjøre med klimaet – annet enn å be Gud om tjenelig vær (evt. plate skog der dette er forsømt)? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 29.06.22) Mulig CO2-apokalyptikernes arbeidsprogram anses så innarbeidet at det oppleves unødvendig å konkretisere.

 • Pastor Sten Sørensens teologi (Av Dag Jørgen Høgetveit, 13.06.22) For en teologi som har den reelle «Kristus som sentrum» er nødvendigvis Skriftens ordlyd og dennes uforfalskede betydning det sentrale.

 • Men akkurat dèt får ikke SSB vite. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 06.06.22)

 • Vedr. Maten - Hva vil staten? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 24.05.22) Landet, Vesten rigges for folkelig opprør og revolusjon; Lutherdommen avskyr revolusjon, skriver kirkehistoriker Ivar Welle.

 • Hvordan ble valget i USA stjålet? (Av Tom Gallatin, 27.04.22) Tom er født i California og skriver her om flere dokumenterte valgfusk historier fra valget i USA 3. november 2020.

 • Å surre seg langsomt inn i ragnarokk (Av Dag Jørgen Høgetveit, 22.04.22) I fravær av en kvalifisert forestilling om fremtiden, vil vi formodentlig drives bevisstløs inn i fremtiden i lommen på dem som har påført oss stillingen i nåtiden.

 • Til leder i Senterpartiet m.fl (Av Dag Jørgen Høgetveit, 24.03.22) …skal Norge (i bredeste forstand) måtte ta inn over seg en siste hilsen fra Bondeopprøret?: «Bondelaget har sagt at de `skal like å se et Senterparti som ikke leverer i jordbruksoppgjøret`. Vi tror det er naivt og sier at for vår del `liker vi ikke at bonden står foran våronna uten penger til nødvendig gjødsel. Dette med både finansminister, landbruksminister, forsvarsminister og beredskapsminister fra gård, i regjering og fra Senterpartiet`.»  

 • Den fremste Bibelomsetjaren? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 24.02.22) "I Alexander Seippel nådde norsk bibeloversettelse det høyeste som noen gang er prestert. Nå først flyttet Guds ord «heim i stova til Folk» (Hognestad), fordi hans program var å gjøre bibelmålet «so folkelegt som råd var; difor satte eg meg fyr at eg ikkje ville skrive ei setning som eg inkje visste eller trudde at ein norsk bonde kunde segja».

 • Når Støre-styret begaver en prinsesse (Av Dag Jørgen Høgetveit, 25.01.22) En prinsesse bikker 18, Gud signe henne, og følger sin farfar og far i statsråd samme dag. Der møter hun en (sikkert hyggelig) sosialist som har tatt med seg bursdagsgaver.

 • Enn om loven var fulgt og covid ikke et problem?  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 25.01.22) De forteller oss ikke hvordan unngå å bli syk og de gir oss ikke eksisterende, virksomme medikamenter òm vi blir syk…  

 • Julebrev til Bjørgulv Braanen (Av Dag Jørgen Høgetveit, 08.01.22) Julebrev til Bjørgulv Braanen, politisk redaktør i Klassekampen.