Gjestekommentarer  2022, i www.kommentar-avisa.no      

(2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004)


 

 • Skal tro hva NLM vil gjøre med klimaet – annet enn å be Gud om tjenelig vær (evt. plate skog der dette er forsømt)? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 29.06.22) Mulig CO2-apokalyptikernes arbeidsprogram anses så innarbeidet at det oppleves unødvendig å konkretisere.

 • Pastor Sten Sørensens teologi (Av Dag Jørgen Høgetveit, 13.06.22) For en teologi som har den reelle «Kristus som sentrum» er nødvendigvis Skriftens ordlyd og dennes uforfalskede betydning det sentrale.

 • Men akkurat dèt får ikke SSB vite. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 06.06.22)

 • Vedr. Maten - Hva vil staten? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 24.05.22) Landet, Vesten rigges for folkelig opprør og revolusjon; Lutherdommen avskyr revolusjon, skriver kirkehistoriker Ivar Welle.

 • Hvordan ble valget i USA stjålet? (Av Tom Gallatin, 27.04.22) Tom er født i California og skriver her om flere dokumenterte valgfusk historier fra valget i USA 3. november 2020.

 • Å surre seg langsomt inn i ragnarokk (Av Dag Jørgen Høgetveit, 22.04.22) I fravær av en kvalifisert forestilling om fremtiden, vil vi formodentlig drives bevisstløs inn i fremtiden i lommen på dem som har påført oss stillingen i nåtiden.

 • Til leder i Senterpartiet m.fl (Av Dag Jørgen Høgetveit, 24.03.22) …skal Norge (i bredeste forstand) måtte ta inn over seg en siste hilsen fra Bondeopprøret?: «Bondelaget har sagt at de `skal like å se et Senterparti som ikke leverer i jordbruksoppgjøret`. Vi tror det er naivt og sier at for vår del `liker vi ikke at bonden står foran våronna uten penger til nødvendig gjødsel. Dette med både finansminister, landbruksminister, forsvarsminister og beredskapsminister fra gård, i regjering og fra Senterpartiet`.»  

 • Den fremste Bibelomsetjaren? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 24.02.22) "I Alexander Seippel nådde norsk bibeloversettelse det høyeste som noen gang er prestert. Nå først flyttet Guds ord «heim i stova til Folk» (Hognestad), fordi hans program var å gjøre bibelmålet «so folkelegt som råd var; difor satte eg meg fyr at eg ikkje ville skrive ei setning som eg inkje visste eller trudde at ein norsk bonde kunde segja».

 • Når Støre-styret begaver en prinsesse (Av Dag Jørgen Høgetveit, 25.01.22) En prinsesse bikker 18, Gud signe henne, og følger sin farfar og far i statsråd samme dag. Der møter hun en (sikkert hyggelig) sosialist som har tatt med seg bursdagsgaver.

 • Enn om loven var fulgt og covid ikke et problem?  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 25.01.22) De forteller oss ikke hvordan unngå å bli syk og de gir oss ikke eksisterende, virksomme medikamenter òm vi blir syk…  

 • Julebrev til Bjørgulv Braanen (Av Dag Jørgen Høgetveit, 08.01.22) Julebrev til Bjørgulv Braanen, politisk redaktør i Klassekampen.