Gjestekommentarer  2021, i www.kommentar-avisa.no      

(2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004)


 

  • Hva er det Bjørn Are Davidsen holder på med? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 08.04.21) Hos Davidsen blir slikt konspirasjonsteori - konspirasjoner eksisterer ikke - og vips har Davidsen utdefinert det problematiske ved et naturalistisk viten­skapsparadigme (noe teistisk evolusjonist Davidsen selv i høy grad er del i) samt utdefinert Giorgi Lukacs, Edvard Bull, Antonio Gramsci, Herbert Marcuse, Saul Alinsky og efterfølgeres innflytelse fra ligningen som forklarer nåsituasjonen. Med det resultat at man ikke kan forstå nåsituasjonen.

  • Tvangsmaskering av setesdøler? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 31.03.21) Minner ellers om at forrige gang virusangsten ble gitt gode kår (2009) og hastegodkjent vaksine (dengang basert på velprøvet teknologi) ble sprøytet inn i 1,9 millioner nordmenn (og nå er målet minst 4,2), kom alvorlige senskader i snitt etter ca. 8 måneder, men også senere.

  • Kullsyrepsykoser og andre psykoser. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 26.02.21) Om karbonapokalypse m.v. og om virus m.v. ; samt også om hvor Kent Andersen tar feil og om hvorfor feilene teller.