Gjestekommentar, 28.03.20

Av Dag Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

"Ikke et forsøk på statskupp"? Hva er det dá?


(Fra  ordboken: "Kupp", rask maktovertagelse, eks. vis statskupp,  militærkupp;

''Statskupp", plutselig,  forfatningsstridig maktovertagelse ved mindre gruppe;

plutselig forfatningsendring foretatt av statsoverhodet.)

 

Vi  er i vane med at     Eidsvoldsgrundlovens Kapitel A,  Om Statsformen og Religionen, er omdefinert ad absurdum.   også noe i retning uinnskrenket monarki, (og den  som har hørt Jens            Stoltenberg si "Kongen i statsråd" vet  at  man i regjeringskretser med "Kongen"   ikke mener monarken).

 

Om noen setter opp en teori om at regjering og storting har satt seg sammen bak lukkede dører og  pønsket ut hvordan regjeringen raskest mulig og   under minst mulig offentlighet  kan tilgodesees med full-makt; ja da vil det kalles en 'konspirasjonsteori'   - typisk: "konspirasjonsteori,  he he".

 

 hender det da  at  en evt. konspirasjonsteori helt ut matcher virkeligheten. Eller snarere at  virkeligheten matcher definisjonen en konspirasjonsteori. Altså en reell  konspirasjon.

 

Stortinget berømmes for å ha klippet  regjeringens            lyster.       Kanskje Stortinget for anledning og ettertid heller·. bør være beryktet  enn berømt..

 

"Dette var ikke et forsøk  statskupp', men et    forsøk å. hverdagen til å fungere",  sier Statsministeren i ettertid.

Ikke "forsøk   statskupp"?  -  når man (sogar under hemmelighold)   forsøker tilegne seg fullmakt som jus-ekspertise   konstaterer være konstitusjonsstridig og terskelfri; . også    fra (åpne) 'menneskerettighets'-bestemmelser -  ? Hvor endog restene av et folkestyre skal 'karantenesettes'… Ikke forsøk statskupp? Et 'temporært   statskupp',     kanskje -  i likhet med intensjonen i mange militærkupp?  Ikke "statskupp" lenge Stortinget  er involvert?  Det var ikke ment som forsøk statskupp – det bare ble slik?

 

(Se forøvrig Tarjei Ellingsen Røsvoll; Begrenset makt i denne   sal; Klassekampen

24.03.20   og Rune Slagstad; Unntakstilstand i vår tid; samme avis 19.03.20.)

 

P.S.

Noe av det fine med pandemi er at vindkraftutbygging stanser av  mangel

utenlandsk  arbeidskraft.  Bransjen ønsker i flg. NRK status som 'samfunns­

kritisk virksomhet'.

Det skulle  semantisk være fullt mulig evt.   å utvide definisjonen av 'samfunns­

kritisk virksomhet til også å omfatte hærverk. Det ligger kanskje an til en hasteutredning