Gjestekommentarer  2020, i www.kommentar-avisa.no      

(2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004)


 

 

 • Kristiandsands ordfører, homoflagget, flagglov, straffelovens par. 185 m.v. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 14.09.2020) «Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert…og tar retten fra de rettferdige»: (Es. 5, 20-23) «…de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den;  4 for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.» (Rom. 13, 3-4)

 • Forslaget til ny opplæringslov svekker foreldreretten (Av Håvard Fjell, 07.06.20) Retten til hjemmeundervisning har også vært en sikkerhetsventil i lovverket for de foreldre og barn som har fått krenket sine rettigheter og sin samvittighet. Nå prøver staten å endre dette ved at en søknad må sendes inn til kommunen i forkant. Det fører til at tyngdepunktet forskyves fra foreldrenes bestemmelse, over til at det offentlige skal vurdere foreldrene og hva de kan gjøre. Dette er også betenkelig da kommunen oftest eier skolen og ved en eventuell konflikt da vil være part i saken.

 • Apokryfene, Bibelselskapet og en Romkonvertitt (Av Dag Jørgen Høgetveit, 23.05.20) "No greater mischief can happen to a Christian people, than to have God ' s Word taken from them, or falsified, so that they not longer have it pure and clear. God grant we and our descendants be not vitnesses of such a calamity." Martin Luther

 • En Vei til frihet (Av Dag Jørgen Høgetveit, 01.05.20) "Det me treng no, er ein nasjonal dugnad i kritisk tenking."

 • Man innrømmet oss ingen tidsbuffer - Hva innrømmes vi videre?  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 06.04.20)

 • Notat vedr. Agder Energi Nett smartmålerer. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 30.03.20) Agder Energi Nett AS har sendt rundt seg uforskammede brev som lar mottakeren forstå at strømmen kommer til å bli borte fra fryseboksen m.m. om han ikke «straks» gjør som de vil. Det er ikke bare udannet; brevene er lovstridige.

 • "Ikke et forsøk på statskupp"? Hva er det dá? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 28.03.20) (Fra  ordboken: "Kupp", rask maktovertagelse, eks. vis statskupp, militærkupp; ''Statskupp", plutselig,  forfatningsstridig maktovertagelse ved mindre gruppe; plutselig forfatningsendring foretatt av statsoverhodet.)

 • Litt overrasket nå? Enn når? (Av Dag Jørgen Høgetveit, 22.03.20) «Det er verdt å la Solbergs ord synke inn, Ifølge henne selv hadde hun for en uke siden ingen forestillinger om de utfordringer hun og landet nå står overfor. Og det er kanskje det mest uvirkelige ved situasjonen.» (Ola Storeng i Aftenposten 16.03.20)

 • Lysene skal nå slukkes rundt på Agder - der hvor Agder Energi Nett AS ikke får det slik de ønsker.  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 14.03.20) Agder Energi Nett (AEN) sender for tiden ut varsel om strømutkobling til mer enn 1500 abonnenter som ikke ønsker AMS, Avanserte Måle Systemer.

 • NLM-feminismen (Av Dag Jørgen Høgetveit, 29.02.20) Hva med å snu?

 • Agder Energi og smartmålerproblemet (Av Dag Jørgen Høgetveit, 08.02.20) Memorandum i anledning Agder Energis varsel om mulig strøutkobling hos omkring 1 500 betalende abonnenter.  

 • Det fjerde riket. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 03.02.20) Det har ikke vært mye tema i Norge, men: «Alle som er litt historisk orientert vet at man i EF-kretser på kontinentet er seg fullt bevisst at Roma-traktaten tar opp tradisjonen fra Romerriket og Det hellige tysk-romerske riket.»

 • Vaktskifte i Kulturdepartementet. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 02.02.20) I et norsk statsdepartement råder alene Riksvåpenet, Løven av Juda; råder det norske korsmerkede nasjonalflagg.