Gjestekommentarer  2019, i www.kommentar-avisa.no      

(2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004)
 

 • Og hvorfor gjør de det altsammen?  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 23.06.19) «Med begge hender arbeider de på å få det onde til å synes godt; fyrsten krever, og dommeren er villig mot betaling, og stormannen sier hvad han ønsker og således forvender de retten.» (Mika 7,3; jf. Salme 94,20 Om rettssikkerhet, elktro-tåke, forsvar, ìdioter`, privatsfære, korn, `barnevern`, karbonspøkelse, presse, generell ERU-fori m.v. 

 • Familiens grunnlag. Ropstad er meget uklar! (Av Jan Pedersen, 04.05.19) Og et foreløpig siste spørsmål til Ropstad: Hva vil Ropstad gjøre med de mange overgrepene som skjer i barnevernet? Disse overgrepene er grusomme.

 • Vedrørende vindgeneratorpark; Hornnes VIII (Av Dag Jørgen Høgetveit, 05.04.19) «…som gode lutheranere er vi nordmenn opplært til å ta alt i beste mening, og en naturlig reaksjon
  er da å tenke at, nei – så ille kan det vel ikke være!»

 • Vedrørende vindgeneratorpark; Hornnes; VII (Av Dag Jørgen Høgetveit, 28.03.19) Jeg registrerer den uttalte målsetting om redusert CO2-opphoping. Men det ‘de’ gjør, og ikke gjør, forteller en annen historie.

 • Vedrørende vindgeneratorpark; Hornnes; VI (Av Dag Jørgen Høgetveit, 21.03.19) Om virkelighetsetablering.

 • Djevelskap satt i system! (Av Olav Nilsen, 15.03.19) Erfaringene under er basert på flere saker forfatteren selv har bistått familier med og han skriver: "Jeg har engasjert meg i mange barnevernssaker, og ser et uhyggelig mønster!"

 • Vedrørende vindgeneratorpark; Hornnes; V (Av Dag Jørgen Høgetveit, 15.03.19) «-Det jeg synes er toneangivende, er de grunneierne som har høy grad av kompetanse. Da er det større grad av positivitet». Kjell Rune Nakkestad, konsulent for Fred Olsen Renewables sitert fra NrK Sørlandet 13. februar 2019 om etablering av vindmølleparker.

 • Vedrørende vindgeneratorpark; Hornnes; IV (Av Dag Jørgen Høgetveit, 12.03.19) «Det store slaget om byggingen av vindkraft kommer til å stå i år», skriver Aftenposten 16. februar. Mere presist, kanskje: Slagene står nå. 

 • Vedrørende vindgeneratorpark; Hornnes; III (Av Dag Jørgen Høgetveit, 05.03.19) «-Bystyret ble bondefanget, sier ordfører Ola Teigen (Ap)»; «-Vi er blitt lurt, sier varaordfører Jan Henrik Nygård (V)»; Flora kommune sa ja til vindkraft.

 • En statsråds første dag på jobben. -En studie i repressiv toleranse. (Av Dag Jørgen Høgetveit, februar 19) -Vær så god. Vårt autoritetssymbol. Behandle det med respekt, ellers… 

 • Vedrørende vindgeneratorpark; Hornnes; II  (Av Dag Jørgen Høgetveit, 16.02.19) Les åpent brev til orføreren i Evje og Hornnes kommune. Vinden er fornybar. Naturen er ikke. Sorgen blir varig.

 • Vindgeneratorpark; Hornnes; I. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 12.02.19) Men skal vindkraft primært selges "til ein verden som har bruk for det"?

 • Ondskap eller Dumskap - Utvidet Versjon 2019. (Av Dag Jørgen Høgetveit, 29.01.19) Vi bestemmer oss for noe, lar det flyte rundt, og venter og ser hva som skjer. Hvis ingen lager trøbbel - de fleste forstår jo ikke hva som er bestemt - fortsetter vi skritt for skritt til det ikke er noen vei tilbake. Jean-Claude Juncker