Gjestekommentar, 04.05.19

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

Familiens grunnlag. Ropstad er meget uklar!

Det er noen uker siden Kjell Ingolf Ropstad (KrF) ble familieminister. Sist uke ble han valgt enstemmig som Krf’s nye leder. Nå skal han vise hva det kristne synet på familien er. Det holder ikke å dekke seg bak alminneligheter som: kristentradisjon, familiepartiet, o.l.

For å spørre helt direkte: Ropstad, hvordan er det kristne familiesynet?

 

Selv fant jeg KrFs syn å være i strid med Guds Ord i fjor. Jeg meldte meg ut etter 60 års medlemskap, FORDI PARTIET IKKE ADLYDER GUDS ORD OM AT EKSTESKAPET ER FOR EN MANN OG EN KVINNE. I stedet har en av partiets stortingsrepresentanter, som er ordinert prest i Dnk, stått for en «vigsel» av to kvinner.

 

Videre sa ikke Ropstad noe om barnevernet i landsmøtetalen. Hvorfor? Han er jo statsråd for alt som heter barnevern i Norge. Derfor burde han kommet med sin plan om dette viktigste samfunnsområde i dag: Barn hører Gud til, familien skal ha ansvar for barnet, og samfunnet har ikke fullmakt fra Guds Ord om å overta barna. Det hviler et tungt ansvar på Ropstad som nå må praktisere en barnevernlov som strider mot Guds vilje.

 

Mange kloke menneskelige betraktninger har kommet i det vi kunne kalle "Familiens grunnlag". Men de er ikke i pakt med Guds vilje, Hans familiesyn.

En ny kristen reformasjon må komme om familien. Som Luther stod frem i Worms, slik bør kristne stå frem i Norge, og si nei til det hedenske synet på familien. Det gjelder Ropstad og vi andre kristne.

Og et foreløpig siste spørsmål til Ropstad: Hva vil Ropstad gjøre med de mange overgrepene som skjer i barnevernet? Disse overgrepene er grusomme.