Gjestekommentar, 09.02.18

Av Olav Nilsen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Støtt en kommende rettssak mot norsk barnevern

 

En familie på Indre Agder har det siste året opplevd sitt livs mareritt.

Uten forvarsel ble foreldrene innbragt til politiet, og deres tre barn til Barnehuset i Kristiansand. Her ble far utsatt for de groveste anklager om fysisk vold og seksuelle overgrep mot ektefelle og barn.  Heldigvis håndterte politiet dette på en saklig og profesjonell måte, og barna ble samme kveld gjenforent med sine foreldre.

I ettertid har det kommet fram at minstejenta på fire år ble utsatt for åtte avhør på Barnehuset denne dramatiske dagen – sannsynligvis for å presse fram en forklaring om at faren hadde forgrepet seg mot henne.

 

Påstandene om fysisk vold var basert på følgende:

-          Jentas utsagn i barnehagen om at pappa hadde slått mamma på rompa med en hammer

-          Jentas utsang om at hun hadde sett mamma og pappa i senga en søndags morgen mens pappa slo mamma på rompa

-          At jenta ble redd da boka ”Sinna mann” ble lest opp i barnehagen.

 

Påstandene om seksuelle overgrep er basert på barnehagens observasjoner om at jenta gikk litt oftere på do enn når hun skulle tisse, at hun av og til var litt sår i skrittet, og at hun brukte litt mye papir når hun skulle tørke seg.

 

På et så tynt grunnlag ble altså hele familien utsatt for en meget traumatisk opplevelse, de groveste anklager mot barnefaren, og foreldre og barn revet ut fra barnehage, skole, hjem og arbeidssted.

 

Dette er en ressurssterk familie som ikke finner seg i hva som helst, og det forberedes nå en rettssak både mot deres hjemkommune og den barnevernstjenesten som opererer i det distriktet vi her snakker om.

 

Dette vil være den første rettssaken i Norge som reises på prinsipielt grunnlag, og der sentrale anklagepunkter vil være det offentliges inngrep i privatliv og heim, og brudd på sentrale bestemmelser både i Straffeprosessloven, Grunnloven og Den Europeiske Menneskerettighetskommisjonen.

 

Det er advokat Erik Bryn Tvedt som er familiens advokat, og i tillegg har en fått god hjelp av den kjente menneskerettighetsadvokaten Gro Hillestad Thune som juridisk rådgiver.

 

Saken påregnes fremmet for Tingretten i løpet av få uker.

 

Det er dannet en lokal støttekomite som består av Olav Nilsen, Kjellfrid Bø Nilsen, Jørgen Høgetveit, Louise Syme Bay Ramse, Eilin Lunden og Brita Kjellevand.

 

En slik rettssak vil kreve betydelige økonomiske midler, og det er derfor opprettet en støttekonto i Sparebanken Sør med kontonummer 3000.37.32335.

 

Regnskapet vil i ettertid bli revidert og gjort tilgjengelig for alle bidragsyterne.  Et eventuelt overskudd vil i etterkant overføres til en eventuell tilsvarende sak. Kontaktperson er Olav Nilsen.

For mer info, kontakt meg gjerne på telefon 982 99711 eller mail kbnilsen@hotmail.com eller send en melding på Facebook.

 

Dere kan da få oversendt hele denne historien med nøyaktig dokumentasjon av hele saken, som bes behandlet med den nødvendige diskresjon da det oppgis navn og adresse på alle involverte.

 

Vi vil sette stor pris på et økonomisk håndslag til den forestående rettssaken som altså vil være den første i Norge som reises på prinsipielt grunnlag mot norsk barnevern.

 

På forhånd takk for støtte, hjelp og forbønn!

 

 

Med vennlig hilsen for Støttegruppa

 

Olav Nilsen
09.01.2018