Gjestekommentar, 17.09.18


Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Gud er avsatt! Folket blir forført!

 

Norge blir regnet som en kristen nasjon. Det er den ikke. I løpet av det siste århundre ble Gud tatt bort fra landet vårt, og i dag er det staten som leder nasjonen.

De mange -ismene ble erstatningsguder, ideer som preger politiske partier som lanserer sin politikk, fra kommunisme/sosialisme til liberalisme og konservatisme.

Men det er ateistiske bevegelser.


Den sosialistiske idé kom professor Edv. Bull med i 1923, da han aktivt bekjempet vår Grunnlovs § 2 og kalte den evangelisk lutherske tro for myter. Det fortsatte med en avkristnet skole i etterkrigstiden. Det kulminerte så i 2012 med at § 2 ble borte og den humanistiske /kristelige ARV overtok. Kong Harald var en av få som gikk i mot dette. Og kristenfolket sov!


På åndskampens arena er det Frankfurterskolen som leder an. De stod bak 1968-opprøret. Deres ideologier har som mål at staten skal styre over mennesket fra fødsel til død. Taktisk indoktrinerer de sin lære i statsstyret. En av oppgavene er at frankfurterne skal gå gjennom de offentlige korridorene og fylle alle kontorene. Det har de til gangs greid, også i vårt land som sies å ha et liberalt/konservativt høyre-styre! Se bare på barnevernet hvordan en bruker det til å få makt over Guds skaperordning familien!

 

Dette folket vårt er forført. Det er som en lysets engel besøker oss, og på nytt får oss til å tro at alt det Gud har sagt, er dumt, og at mennesket selv skal råde!


Hva skjer så med vårt forførte folk? Vi fortsetter med en slags dødsdans: de 10 gode budene blir forkastet og folket lider nød: fosterdrap, vielse av likekjønnede, barn som lider uten foreldre, osv.


Hva kan vi gjøre nå? Vi må be om en vekkelse der folket vender om til Gud, og følger Hans bud. Vi må be om at Gud oppreiser vitner som Hans Nielsen Hauge som forplikter seg selv og andre til å følge Herren, La oss be om dette!