Gjestekommentarer  2018, i www.kommentar-avisa.no      

(2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 og 2004)
 

  • Ein gong var vi eit samfunn (Av Dag Jørgen Høgetveit, 08.03.18) Åpent brev til statsråd Ketil Solvik-Olsen. 

  • Våpenloven. Det 4. riket vs nordmannens trad. væpning (Av Dag Jørgen Høgetveit, 12.02.18)  Vi bestemmer oss for noe, lar det ligge litt, og venter og ser hva som skjer. Hvis ingen lager et oppstyr, fordi de fleste forstår ikke hva som er blitt bestemt, så fortsetter neste trinn inntil det ingen vei er tilbake. Jean-Claude Juncker (Oversatt av red.)

  • Støtt en kommende rettssak mot norsk barnevern (Av Olav Nilsen, 09.01.18) Dette vil være den første rettssaken i Norge som reises på prinsipielt grunnlag, og der sentrale anklagepunkter vil være det offentliges inngrep i privatliv og heim, og brudd på sentrale bestemmelser både i Straffeprosessloven, Grunnloven og Den Europeiske Menneskerettighetskommisjonen.