Gjestekommentar, 17.01.17

Av Dag Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Smart strømmåler; smart for hvem?

 

Robuste, mekaniske strømmålere meldes utfaset i et tempo av 6500 daglig. Inn fases en smart måler som med times-registreringer ekstern-loggfører sånn cirka når du går i dusjen om morgenen;

eller om du ikke dusjer. Fra loggen vil eks.vis kunne predikeres dine fravær fra heimen.

Smartmåleren åpner for individuell fjernutkobling av strømmen din og systemet skrives gi øket risiko for masseutkobling i Vinterlandet. Vi minnes kanskje hvordan det gikk i svart i Vest-Ukraina lille-julaften 2015.

Smartmåleren skal være inne innen januar 2019 og året etter vil besluttende myndigheter også ha oljefyren ut.

Elektrotåken blir stadig tykkere; uforenlig med menneskelig helse. Eks.vis finner siv.ing. Örjan Hallberg klar korrelasjon mellom utbyggingen av svensk GSM-1800 MHz og samtidig utvikling i sykdom og ulykker.

Prof.em. of Biochemistry and Basic Medical Sciences, Washington State Univ., Martin L. Pall, som både gir en plausibel fysiologisk forklaring på at elektromagnetiske felt (EMF) påvirker organismen, og for hvordan; Pall ytrer at ""Smarte strømmålere" bør avskaffes fordi de bruker mikrobølger med korte høyintensitetspulser. Det er gjort forsøk med pulser på en milliarddels sekund, tilsvarende en mikrometers bølgelengde, noe som gir infrarød stråling. Vi vet at slike pulser kan være svært skadelige og at skaden skjer ved aktivering av kalsiumkanalene. Dessuten fortsetter aktivering lenge etter at de pulsede signalene har opphørt. Det har vært kjent i over 30 år at korte mikrobølgepulser kan forårsake massiv skade i celler. Forsøk er gjort med eksponering av unge rotter utsatt for serier av pulset stråling med ytre karakteristika lik den som lages av "smarte målere". Da disse rottene ble middelaldrende, utviklet de en Alzheimers-liknende tilstand.

 

Kan "smarte målere" føre til en epidemi av tidlig Alzheimers blant folk? Jeg har ingen aning, og så langt jeg kan forstå, har ingen andre det heller."

For mer utførlighet og referanser, se D.J.H.: 'Smart' strøm og 'smarte' strømmålere; smart for hvem?