Gjestekommentar, 18.04.17

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.noKaj Munks oppgjør med ekteskapsinngåelsene.

 

Vi skriver 1942. Dikterpresten Kaj Munk i Danmark hadde fått alle de forbud et diktatursamfunn kunne pålegge ham. Men en ting fikk han lov til: preke i sin sognekirke i Vedersø. Disse preknene ble samlet i bøker på denne tiden.

I teksten for 2.søndag i treenighetstiden skriver han en preken om alle de som ble innbudt til den store nattverd, men takket nei. De brukte også unnskyldninger, som å ha tatt seg en kone.

Så tar han et oppgjør med den hemningsløse dyrkelsen av kapitalismen og den sanseløse dyrkelsen av erotikken.

Som et apropos til vår tids holdninger til det siste temaet, kan det være på sin plass å gjengi Kaj Munks prekenavsnitt. Han viser til de romantiske diktere som har skildret fortvilelsen at de elskende ikke kunne få hverandre. Dette har rørt oss, men demokratiet har dratt nedover og forsimplet  ved sin like rett for alle!

"Det er ikke til de utvalgte og enkelte den store kjærlighet kommer. Men nå kommer den til alle. Når herr Hansen har levd sammen med fru Hansen i treogtyve år, så kommer den store kjærlighet. Og den forlanger hensynsløs respekt. Borte er de treogtyve år, borte er hjemmet, barna, selvrespekten, hensynet til løftet for selve Herrens alter. Det finnes  alltid en pjatteprest som er parat  til å gjøre sin egen helligdom til latter ved å motta et nytt løfte av herr Hansen, så ofte som herr Hansen finner det formålstjenlig - foran det samme Herrens alter. Og nå er herr Hansen kommet i gang. Hvem vet om ikke den store kjærlighet til den eneste kan innfinne seg en tredje og kanskje en fjerde gang - hvis han bare har råd til det.

Og presten er der stadig, og han er medgjørlig  og tjenestevillig og gjør narr både av livet og døden og evigheten".

 

Er Kaj Munk aktuell? Ja, han lever opp til Ole Sæveruds ord på den første generalforsamling i Presteforeningen i 1946. Da sa den dødspregede formannen, pint på Grini, til prestene: Du skal være aktuell i din oppbyggelighet og  oppbyggelig i din aktualitet!