Gjestekommentar, 04.01.17

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Ja, vi elsker…….

 

Det er Nyttårsaften. Jeg sitter her i mitt hjem i Søgne og minnes, og tenker samtid. I 1858 ble Bjørnstjerne Bjørnson ekteviet til sin bergenske Karoline Reimers.

De mange gudstjenester jeg selv fikk lede i Søgne gamle kirke, fyller meg med respekt for denne klenodiekirken vi har. BB bøyet nemlig kne her, lenge før tidens tanker førte ham ut i ingenting!

 

Året etter kom første gang "Ja, vi elsker dette landet" på trykk, og siden ble det vår nasjonalsang. Men da var mange variasjoner av teksten blitt til.

 

Men hva synger vi? Hva er det vi elsker? Etter Kong Haralds tale tonet det på nytt ut over nasjonen Norge: "Ja, vi elsker…".

Og de mange idrettsutøvere som vinner, får tårer i øynene når "Ja, vi elsker" toner ut over de mange tusener som hylder seiersvinnerne ved medaljeoverrekkelsen! Sjåvinisme, nasjonalisme?

Tja! Men det er så meget mer! Dette er historie og verdivalg sett med BBs tanker.

Det var dette som ble min nyttårsvekker:

Ja, vi elsker landet, gråsteinlandet! Vi elsker DE TUSEN HJEM! For det er hjemmene som er Norge! Her bygges nasjonen Norge! I en tid hvor familie og hjem motarbeides, står BB der og elsker hjemmene! Og mens vi elsker dette landet Norge, går tankene til FAR og MOR! De er vår nære historie! Det er mor og far som er vårt biologiske feste, FØR VI SER PÅ LANDETS HISTORIE SOM EN SAGANATT. Her er BBs forankring før historien vår beskrives: HJEMMENE-FAMILIEN MED FAR OG MOR!

 

Så kommer historien vår fra Harald Hårfagre (et samlet Norge), Olav den Hellige (som kristnet landet ved å male korset med sitt blod), Sverre som talte Roma midt imot, (tør vi det i jubileumsåret 2017 å si pavekirken et nytt farvel?), for så å ende med 1864 da den skandinaviske visjon ble borte, da vi ikke stilte opp for Danmark.

Midt i denne vår nasjonale grensesetting står Gud. Og da lød det fra BB: "takk din store Gud!"

Mitt ønske for 2017 er at KRISTENFOLKET går foran og praktiserer hva vi elsker! Elsker vi hjem og familie, far og mor, i barnevernets ødeleggelse av barna, der Staten står foran foreldreretten? Elsker vi ekteskapet ved ikke å reise oss mot et kirkemøte og et bispemøte som vil la det likekjønnede "ekteskap" bli tillatt og velsignet? Elsker vi det furete, værbitte landet ved å avfolke det med 15000 fostre som vi dreper hvert år?

La oss be om å få mot og styrke til å gå imot det som ødelegger Norge. La oss søke sammen i bønnegrupper som ber om en kristen etisk vekkelse i 2017. Husk at Den Hellige Ånd er praktisk og jordnær. Da kan vi også frimodig synge: "Ja, vi elsker…"