Gjestekommentar, 06.03.17

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.noEnsidig propaganda for Barnevernet i Aftenposten.
Professor Marit Skivenes provoserer.


Noe av problemet for de som ensidig forsvarer det nåværende barnevernet i Norge, er at de må utelate fakta, eller tolke informasjon. Dette gjør professor Marit Skivenes som er knyttet til Universitetet i Bergen.

Først kommer hun i sitt 6 minutters innlegg i Aftenposten med en masse selvfølgeligheter, som at barnevernet skal beskytte barn. Så blir det ensidig om at de skal vernes mot rus og vold i hjemmet. Hvilke lovhjemler som råder for å fjerne barn fra hjemmet, gikk hun ikke inn på, bortsett fra at endelige avgjørelser blir tatt på fylkesnivå av en domstol. Hun kommer ikke inn på at barnevernet kan gå inn i et hjem og fjerne barna med makt fra familien, splitte barneflokken (som i Naustdalsaken) til forskjellige fosterhjem. Hun sier intet om barnevernet som går inn i en skolesituasjon og fjerner barn derfra. Hva er dette for samarbeid som det skal være mellom skole og hjem?


Hun bagatelliserer at Europadomstolen skal behandle 1 og Menneskerettsdomstolen 8 saker i løpet av ett års tid. Betyr det intet at barnevernet er under tiltale av denne domstolen? Betyr det noe for regjeringen at det er barnevernet i Norge, som også tas opp i Europarådet m.fl.?


Hva sier hun til de foreldre som har måttet rømme landet til andre land og søke om flyktningestatus, av redsel for barnevernets inngripen? Hva sier professoren til rettssaken i Hamar Tingrett, der saken under rettsaken nylig ble trukket tilbake av barnevernet? Men da var mye urett begått overfor den rømte familien fra Stange til Polen.


Nei, det er ikke så enkelt å beskytte barn, om en aldri så idealistisk kjemper for barnets identitet og rett til medbestemmelse. Den gamle institusjonen som heter familien burde styrkes, slik at også barna har et naturlig vern av far og mor.

Men la oss slippe propaganda fra en professor som gir seg ut for å kunne barnevern. Hittil har hun bare oppnådd det hun sikkert vil: provosere!