Gjestekommentar, 31.10.17

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.noDen ødelagte reformasjonen

 

Luther- jubileet er blitt en fest for de få, de som pr. definisjon skal mene noe: prester, predikanter, menighetsråd og kirkeråd, biskoper og frikirkeledere.

Men hva var det som skjedde denne omtalte 31. oktober i 1517? Jo, en katolsk munk reiste debatt ved å sette opp 95 setninger(teser) på slottskirkedøren i Wittenberg. Da begynte kirkens reformasjon. En brannfakkel ble kastet inn i samtiden. Det var farlig overfor en kirke (den romersk katolske), fordi den ble fratatt makt. All makt hos paven i Rom! Derfor måtte den bli møtt av en motreformasjon. Her var en blanding av teologi og politikk, som ødela samfunn for århundrer.

Reformasjonsarbeidet til Luther ble en oppvåkning av at mennesket blir frelst BARE ved troen på Jesu soningsverk, så møtte det den katolske kirkes mur: mennesket blir frelst av tro og gjerninger! Luthers "sola fide": troen på rettferdiggjørelsen, fikk nå en ny forpliktende veileder: "Sola scriptura"- der Skriften ALENE er den ultimate autoritet for kristen tro og praksis. Her trenges ikke tilsyn fra kirkeledere eller tradisjon for å bli lest eller forstått. Det ble et nytt nederlag for den normgivende romersk katolske kirken.

 

Hvordan ødela den romersk katolske kirken den nødvendige reformasjonen? Ved å lage en voldelig motrevolusjon: jesuittene fikk store fullmakter av paven til å slå ned revolusjonen. De gjorde det med tortur og drap og redsel. Italia ble først renset for reformasjonen på denne måten. Hele Sydamerika ble en slagmark der den katolske tro ble tvunget på indianerne. Romerkirken tenkte militært: det vi tapte i Europa, skal vi erobre i Amerika!


Dagens Pave Frans som er historiens første jesuitter-pave, har lært å gå forsiktig frem i å befeste kirkemakten i verden. Nå i det store Luther-jubileet er han blant de første som feirer denne reformasjonen! Snakk om hykleri!!

Og Den norske kirke følger opp. Reformasjonen er ødelagt på ett punkt i vår norske kirke: Skriften alene gjelder ikke lenger. Homoseksuelle ekteskap er innført som liturgi.

Tør vi håpe på en ny kristen reformasjon i vår tid? Ja, men da må vi gjøre som Luther tryglet om: gjør bot! Det var den første tesen i 1517! Hvor vi trenger det i 2017!