Gjestekommentar, 14.02.17

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no


Barnevernet bryter loven

 

TAR BARNA PÅ FØDEKLINIKKEN OG TVANGSADOPTERER DEM.


Det blåser omkring alle ulovlighetene som barnevernet står for i Norge. I lang tid er det påvist sak på sak der barnevernet bryter norsk lov.

Det siste som har skjedd, er at TV2 nå griper ordentlig fatt i ulovlighetene. To journalister har gravet i stoffet, og sender nå i nyhetssendingene lengre rapporter og kommentarer om sviket i barnevernet.

Det siste som har skjedd er at TV2 har avdekket brudd på loven om familiene til f.eks. foreldre som har lette utviklingshemninger, blir nektet lovpålagt hjelp av familien, så har barnevernet uten lovhjemmel fjernet barn fra hjemmet eller fra fødestuen, og senere tvangsadoptert dem bort!

 

Bare dette skulle være grunn nok til at statsråd Horne i fullt alvor reflekterer om hun skal fortsette som ansvarlig statsråd, eller at statsminister Solberg legger opp til en helt ny lov: familievernlov i stedet for barnevernlov.

Det er ikke få barn som fjernes innenfor gruppen av "lette utviklingshemmede" foreldre: det er 200 barn pr. år!! Tenk på alle tragediene som skjuler seg bak disse tallene.

Barnevernet selv lager til heldagskonferanser om egen svikt, som bl.a. ble påvist i den såkalte IDA-saken. Men hva kommer det ut av dette, utover påvisning av systemsvikt? Hvor er politikerne i kontrollkomiteen? Hvor er statens høyeste påtalemakt: riksadvokaten?

 

Nå bør i hvertfall kristenfolket følge nøye med i avdekkingen i TV2 nyhetene. Så bør de gå til aksjon mot barnevernets lover, som ingen vil gripe fatt i!

 

 

Spenningens tid

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

2017 vil stå i historien, som et spenningens år. Det meste i Norge har skjedd i Trondheim i den siste tiden.

Først begynte det med at Trondheim bystyre fikk egen utenrikstjeneste ved boikottvedtaket mot israelske varer. Ennå har ikke utenriksministeren sagt hva UD mener om dette.

Så fortsatte det med et vranglærende kirkemøtet, der biskoper og et stort flertall av delegatene vedtok en liturgi (bindende lov) om vigsel av likekjønnede. En splittelse som vil være der, inntil kirken omvender seg igjen.

Samene feiret deretter sitt 100 års jubileum i Nidarosdomen, som det samfunn de jo er. Samtidig er det 80 år siden Norges store biskop, Eivind Berggrav ga ut: "Spenningens land": Visitas-glimt fra Nord-Norge og her mangler ikke på samiske inntrykk fra Hålogalandbispen! Men husk det begynte på 1850 tallet da vekkelsen var konkret: bort med alkoholen!

I denne spenningen lever vi i Norge.


Men vi mangler det viktigste: HYRDER. Vi fór alle vill. De som skulle lede oss har fremtredende posisjoner i stat og kirke. De får publicity, de er kjendiser. De er i media, i aviser, radio, TV, ja, i fokus hele tiden! Deres uttalelser kommer med stor selvsikkerhet om kristelige spørsmål, men de vil ikke det mest elementære i Skriften. Og noen tier, sikkert fordi de ikke våger skinnet for Jesu skyld. Det de vet minst om, er sannheten. Eller aktiv kamp for sannheten: mot fosterdrapsloven, mot den avsporede barnevernloven, konsentrasjon om å bevare Guds første skaperordning: familien.

I denne spenningen skal enhver kristen forkynne Ordet! Selv gleder jeg over å lese om de første apostelvitnene fra Ap.gj. 5,40-42. Selv etter de var slått til blods for sin forkynnelses skyld, står det at de var glade over at de ble "aktet verdige til å bli vanæret for Kristi skyld".

2017 er også 500 års jubileet for den ensomme munken Martin Luther, som stod opp mot en verdensvid kirke og forkynte Ordet. Tør vi det samme overfor løgnkirken i Roma i 2017, eller mot den vranglærende Norske kirke anno 2017!?

 

Gud hjelpe oss i denne spenningens tid.