Gjestekommentar, 20.02.17

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no


Barnevernet bør under administrasjon. Regjeringen svikter totalt.

 

Når en kommune ikke er i stand til å styre, blir det oppnevnt en annen administrasjon.

Hvordan det forholder seg med en statsinstitusjon som barnevernet, som ikke makter de oppgavene de er pålagt, det bør snarest avklares.

Kanskje det vil komme når dommene i den internasjonale menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg dømmer Norge i 8 barnevernsaker?

 

At vi har en regjering som ikke er i stand til å lede barnevernet i Norge, burde kanskje være grunn nok til at Stortingets administrasjonskomite griper inn nå. Det ser ikke ut til at statsminister Solberg eller statsråd Horne ser alvoret i barneverntjenesten.

En helt ny lov der den totale familielovgivning (der selvsagt barnevernet skal inn), må snarest utarbeides. Stortinget må samle seg, nå når regjeringen ikke makter å se dette.

Det er unødvendig å peke på de mange sakene, der barnevernet gang på gang har begått lovbrudd. Den dokumentasjonen er tilgjengelig for de som vil bli oppdatert.

Det tjener også til Stavanger Aftenblad og TV2 Nyhetenes ære, at de har avdekket mange skandaler i barnevernet det siste året.

 

De reiser et viktig rettssikkerhetsspørsmål.

 

Barnevernet dekker seg bak at de i enkeltsaker har taushetsplikt. Da befinner barnevernet seg bak en mur av taushet. Er det ingen ansvarlige politikere som ser at dette også er misbruk av taushet, ja, manglende kunnskap om taushetsplikten.

Da er det ikke rart, at dommer Gro Hillestad Thune med 17 års praksis fra Strasbourg-domstolen, blir avfeid av det norske rettssystemet i en alvorlig sak fra Hønefoss.

Midt i det hele, må vi huske at det er barn det gjelder, og det er ofte ressurssvake foreldre som ber om hjelp.

Hvem i Norge skal overta administrasjonen av barnevernet, mens vi venter på dommene fra Europa?