Gjestekommentar, 19.05.17

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

Barnevernet har betalt 500 millioner til tysker for fosterhjem. BUFDIR har meget å svare for!

Fra 2011 har en tysker, Peer Salstrøm-Leyh, ledelsen i en norsk avdeling for kjøp og salg av fosterhjem. Det er VG som skriver om dette 9. mai på storoppslag på forside og 5 s. inni avisen. For denne tjenesten har han mottatt nesten 500 millioner kroner. Stiftelsen hans går med stort overskudd og lederne får millionlønn. Dette er penger som føres ut av Norge.

Salstrøm-Leyh har bygget opp et europeisk fosterhjemsimperium i 7 land.

Norsk barnevern har i løpet av de siste 4 årene gitt ham en fortjeneste på 52 millioner kroner. Og pengestrømmen fra Norge bare fortsetter.

 

Bak dette ligger norsk barneverns store mangel på fosterhjem. Bufdir: Barne-ungdoms- og familiedirektoratet- lyste ut 6. mai 2011 for første gang i en avtale på opptil 1,5 milliarder kroner over en seks års periode.

Kjøp av fosterhjem ble stadig mer og mer avtaler med private fosterhjemstjenester. F.eks. ble det i 2016 betalt 753 kroner, og 1/6 av disse gikk til Peer Salstrøm-Leyt og stiftelsen Fyrlykta.

I VG for 10.5.17 blir det opplyst at det statlige barnevernet manglet grunnlag for å gi Stiftelsen Fyrlykta tilgang til en milliardpott, ifølge en av landets mest erfarne advokater.

Her får statsråden en ny vanskelig sak i fanget. Statsråd Horne er nemlig også ansvarlig for denne økonomiske siden av barnevernsarbeidet.

----------

En annen side, der sakkyndige protesterer mot statsråden og barnevernpraksis, fant sted omkring 1.mai. 20 sakkyndige barnevernpsykologer med lang erfaring gikk sammen i en ny organisasjon (KIB- Kompetansenettverk for kvalitet i barnevern) ønsker en total forvandling av hele barnevernet. Dette står det om i Norsk psykolog- forenings maiutgave. Praksis i barnevernet blir betegnet som hjerterått!

Norsk barnevern er med rette under sterk kritikk. Bak alle politiske vedtak, står de hjelpeløse barna og lider enda mer, fordi vi ikke kan se hele familien samlet.

 

 

 

Størst av alt er kjærligheten

Av Jan Pedersen
, i www.Kommentar-Avisa.no


Noen ganger blir en litt fortvilet over at en ikke kan lese en tekst i sammenheng. En slik tekst er 1. Korinterbrev kp 13. Her er hovedordet kjærlighet, som er Guds høyeste nådegave.

Men så begynner problemet: hva står kjærlighet for i denne teksten?

Det er dette May Britt Svensson har sitt svar på i FVN 19.5.17 der hun angriper bedehusledelsen i Byremo fordi presten stiller seg positiv til den nye ekteskapsliturgien, og som blir nektet å bruke bedehuset til konfirmantbruk.

I denne sammenheng bruker hun (som mange andre har gjort før henne) ord fra 1.Kor.13. om at størst er kjærligheten.

Da er det greit å sette dette inn i en sammenheng:

 

Vi har minst tre begreper og ord om kjærlighet:

 

1). Erotisk kjærlighet av Eros. Den er bundet til eget seksuelt begjær. Samtidig er den "nødvendig" for å bære slekten videre.

 

2). Den altruistiske kjærlighet. Den heter Filio. Vi finner det i filantropi eller filologi. Det er det vi kan kalle andreorienterte kjærlighet, som vil gjøre den annen vel. Det er å være glad i mennesker.

 

3). Guds fullkomne kjærlighet. Den heter Agape. Det er den vi finner forklart i 1. Korinterbrev kp 13. Dette ordet forekommer så å si bare i jødiske og kristne skrifter. Denne "Kjærlighetens høysang» sikter til den kjærlighet som er Guds vesen, og som Han venter av oss og vekker hos oss.

 

I motsetning til den erotiske kjærligheten er denne kjærligheten tålmodig, den er velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Denne kjærligheten gjør ikke noe usømmelig (som å bryte budet om hor eller likekjønnet samliv), den søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde.

Det er denne kjærligheten som aldri tar slutt. Fordi den er av Gud, er den evig.

Paulus tenker nok på den dag da Gud gjør alle ting nye.

 

Så står det igjen tre verdier i den kristne menighet, i den enkelte kristne:

1) TROEN (beskuelsen av og på Jesus Kristus), 2) HÅPET om det evige liv og 3) KJÆRLIGHETEN-agape.  Det er her Paulus slår fast at STØRST BLANT DEM, ER KJÆRLIGHETEN.

 

Ikke ødelegg dette kjærlighetsutsagnet med propaganda for det syndige homofile samliv som noen vil praktisere. For kjærligheten gjør ikke noe usømmelig!