Gjestekommentar, 10.04.17

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.noAP fortsetter kampen mot kristendommen.
Målsettingen fra 1923 følges før valget i 2017.

 

La oss repetere: sosialisme er en altomfattende ideologi. Det begynte med Marx som ville at proletariatet skulle overta  produksjonsmidlene og kapitalen. Altså en rent materialistisk lære, fra 1850 årene.

 

Så fortsatte det med sosialistiske lære, at hele mennesket skulle beherskes av staten. Det gjalt tilslutt hele menneskelivet fra fødsel til død. Vi er nå kommet frem til ca 1920. Sosialistene i Frankfurt stod for denne læren.

 

I Norge er det professor Edvard Bull fra Arbeiderpartiet som står frem. Som nestformann i Ap skrev han i 1923 boken "Kommunisme og kristendom".

Han går rett inn på samfunnsordninger som er organisert med kristen ideologi. Noe er sitert, og bør siteres på nytt, fordi Ap ikke har tatt avstand fra det, men rett og slett fremmer det  tll stadighet:

"Vi skal gjøre skolen verdslig, liksom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal skal slåss uforsonlig mot den bestående lutherdom som andre fordummende sekter".

Og videre het det: "Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det".

 

Har noe av dette skjedd?

1. Skolen er gjort verdslig. Den skolen som begynte som en religionsskole i 1739 ble langsom borte. Skolen skulle være der for mennesker som var ledet av Gud. Men nå skulle den skulle være der, ledet av et parti-sosialistene- for statens skyld!

De to siste lovene ble borte underveis, i vår tid: i 1969 ble skolens dåpsundervisning borte.

 Gjennomsyret av sosialismen, seiret de i Stortinget, da Grunnlovens § 2 ble ryddet bort. Da var også hele den borgerlig, politiske verdiforankring i den lutherske evangelielære borte for hele staten! Kun tre representanter for Sp stemte imot! Og vår kjære Kong Harald stod støtt!

3. Sykepleien er ikke lenger preget av det kallet som Cathinka Guldberg eller Marie Føreid fulgte, som Guds forlengede barmhjertighets arm.

Nå er sykepleien blitt et yrke, en jobb under statlig kontroll.

3. Begravelsen tillpasses det flerkulturelle samfunn! Der kirkene ennå brukes som begravelsessted, må kristne kirkesymboler dekkes til ( kors og alterbilder). For det kan vekke anstøt, hvis det er en human-etisk avskjedsseremoni.

4. Ekteskapet er borte som vigsel mellom en kvinne og en mann. Dette har Dnk hjulpet til med.

5. Fødselsregistreringen gjøres kjønnsløs. Snart skal et tredje "kjønn" betegnes som "hen".

 

Og den fordummende lutherdom, en sekt, skal sosialistene slåss uforsonlig mot.

Og det er dette vi har sett tydelig i de siste 30 årene. Kristendomsfaget er blitt utsatt for debatt, debatt, debatt! Dette er klok sosialistisk taktikk! For gjennom debatt kan en trette ut de kristne. For sosialistene har svarene: K-en i KRLE faget skal bort! Det er ikke hvem som helst i Ap som foreslår dette som ny partiprogrampost i 2017. Det er formannen i Stortingets viktigste komite: Forsvars-og utenrikskomiteen, Anniken Huitfeldt. Hun fremmer forslaget sammen med AUF-lederen Mani Hussaini.

Ideene fra Edvard Bull i 1923 er nesten innfridd. Nå står det igjen å renske bort den siste rest av kristendom i skolen!

Dnk er ikke noe å bry seg om. Den følger som nissen med på lasset.

De store kristne organisasjonene har et tenkende mannskap, men de forholder seg musestille!

Om sosialistene ikke har fått helt gjennomslag om at lutherdommen er en sekt, så har Bulls

budskap om å bekjempe den med uforsonlighet, lykkes!

Mitt spörsmål har vært i mange år nå: når skal vi kristne skape en strategi for å få kristendommen inn i det store samfunnslivet igjen?

Tør vi be om en vekkelse, en oppvekkelse der de fleste kristne sover, ja, snorksover? Tør vi gå til frontalangrep mot sosialistenes kristendomsforfølgelse i Norge? Har vi mannskap som tør?