Gjestekommentar, 04.02.16


Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Opprørt over avguderi

 

Da apostelen Paulus kom til verdensvisdommens sentrum -Aten - ble han opprørt i sin ånd, står det i Ap.gj.17,16.

Hva var det han ble opprør over? Jo, han så at byen var full av avgudsbilder. Vi kunne med god grunn sette inn:
"moskeer bygget for avguden Allah", hvis det hadde vært Oslo han besøkte.


Når den avkristnede nordmann vandrer ut i verden som turister, ser vi på templene som er bygget, med andre øyne
enn den kristne Paulus. Ja, selv bekjennende kristne ser på dette som monumenter over flott kunstnerisk skaperkraft.
Men for Paulus var dette alltid religiøse monumenter! De var innviet til guder på Olympen.

Moskeene i Norge er innviet avguden Allah.

 

Men Paulus ble opprørt. Hva blir vi? Humanister som dyrker "religionsfriheten", blir ikke opprørt på den eneste sanne
Guds vegne! Burde vi som bekjennende kristne ta imot islam i Norge? Det er en religion som vil ha all makt, også i Norge.

 

Kanskje vår store feil er at vi ikke lenger blir opprørt, slik Paulus ble det. Og det skjedde i nytestamentlig tid og ikke i gammeltestamentlig tid.