Gjestekommentar, 29.12.16

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Når vil Erna og statsråden ta tak i barnevernet?

Hva er det for noe umenneskelig barnevernet i Norge driver med? Det siste som Stavanger Aftenblads dyktige journalister har gjort før jul, er at de i avisen for 20.12.16 kommer med to store klargjørende artikler om sviket og svikten som barnevernet driver med.  

Del artikkel på TwitterNå er det på høy tid at statsminister Solberg og statsråd Horne kommer på banen og stopper dette! Nå kan de ikke lenger kommer med ord som tar avstand fra praksis i barnevernet, nå må de i handling vise hva som skal gjøres!

Hva har skjedd? Jo, det statlige barnevernet har flyttet 478 barn til en annen landsdel enn de kommer fra. For å konkretisere hva dette er, har avisen valgt ut "Andrea" (17) som bor over åtte timer unna familie og venner. Hun står helt alene!

Stavanger Aftenblad skrev 60 sider tidligere i år om "Ida" (Glassjenta) som ble tvangsflyttet til en barnevernsinstitusjon på en øde plass, 130 mil fra hjemplassen! Men hvor mange barn var tvangsflyttet på denne måten? Da visste de det ikke. Nå vet vi at i 2015 ble 478 barn flyttet på barnevernsinstitusjon eller i statlig fosterhjem i annen landsregion enn den de selv kommer fra. Det er 18 prosent av barna som er flyttet av Bufetats fem landsregioner og Oslo.

Kasteballen "Andrea" har bodd på seks ulike plasser siden i fjor høst. Ingen hjelpende familie eller venner slipper innpå i hennes liv, og det savnet er stort! Hun står helt alene!

Den andre saken Stavanger Aftenblad så prisverdig tar opp, er med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, der landets øverste "barnevernssjef" Mari Trommald er direktør i Bufdir.

Hun viser nå til et notat i Ida-saken, der hun sier at de har fått klar beskjed i flere år fra departementet: Høy utnytting av barnevernsinstitusjoner er viktigere enn at barn plasseres nære hjemplassen.

Ut fra dette ønsker direktoratet en dialog med departementet om hvilken kvalitet som er akseptabel knyttet til nærhet og hvilke krav til ledig kapasitet som skal danne grunnlaget for tilbudet. Høy produktivitet OG høy kapasitetsutnyttelse har så langt vært prioritert fremfor nærhet til barnets bosted.

Når skal den politiske ledelsen i Norge med statsminister og fagminister forstå at norske barn er ute i en dyp krise? De vet at vi har hatt enkeltsaker som forsterker sviket i barnevernet. Det er: Bjugnsaken, Idasaken og Naustdalsaken.

Når vil det bli klart for regjeringen at dette er ideologisk strid Den gamle sosialistiske lære om at barna er til for staten, og ikke slik vi kjempet for barnet under siste krig i 1940-45: Foreldreretten går foran alt! Da betalte skole, foreldre og kirke med å kjempe, og mange ga sitt liv for denne retten. Hvorfor? Lær det Solberg og Horne: Familien er den første og viktigste skaperordning Gud har gitt oss. Mor, far og barn hører sammen i det første grunnleggende samfunn vi kjenner og bygger på: familien!

Så lag et nytt familierådgivnings- og familiehjelpekontor/opplegg! Legg ned dagens barnevern, der barna er til for staten! La barna få familiens hjelp så langt som mulig, også når de mange offentlige hjelpetiltak blir nødvendige overfor barn!