Gjestekommentar, 01.07.16

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Ingen modernisert Grunnlovs §2, Stanghelle! Den er ny og forandret!

I forbindelse med Kongeparets signing i Nidarosdomen for 25 år siden, er det kommet noen kommentarer som bør få motkommentar.

Aftenpostens redaktør Harald Stanghelle har sagt at den nye § 2 i grunnloven (som ble endelig vedtatt 21. mai 2012) som "på et vis bryter med  resten av den moderniserte grunnloven".

Nei, Stanghelle- det er ingen modernisering av §2, det er en ny paragraf! Ikke på noe vis bryter den med resten av den moderne Grunnloven.

Kong Harald så dette. Tidligere kulturredaktør i Aftenposten, Finn Jor, så dette. Han skrev en hel bok etter 1. gangs behandling i Stortinget i 2008, og boken heter "Kong Haralds nei".

Kongen har hele tiden vært lojal mot både §2 og §4, der han står fast på at DEN EVANGELISK LUTHERSKE RELIGION er vår religion som Kongen skal forsvare.

VEL ER GRUNNLOVEN FORANDRET, JA, GJERNE KALL DET MODERNISERT. Men §2 er ny med kristen og humanistisk arv som innhold, mens den nedstemte paragrafen var evangelisk forankret i vår lutherske bekjennelse.

Dette så Kong Harald. Dette kjempet han for, også ut fra §4 der han skulle beskytte den gamle §2.

 

At Arbeiderpartiet og sosialistene ville dempe "kongemakten" har vi sett flere eksempler på, ikke minst motstanden mot kroningen og signings-handlingen overfor Kong Olav og Kong Harald.

Gudstjenesten i Nidarosdomen nå 25 år etter signingen viste at vårt kongepar vil ha kirkens hjelp i sin gjerning.


* * * * * *

Relatert stoff: Norsk statskupp mens folket sover…