Gjestekommentar, 30.01.15

 

VED KILDEN; LUNDE FORLAG 1977 / 2008Av Dag Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no

Nylig kjøpte jeg en 2008-utgave av Øyvind Andersens andaktsbok;

trodde jeg.

Jo, boken var i og for seg en 2008-utgave. At bibel-teksten (stave-

måte-revidert N030) var byttet til NB88 var vel som ventet; mulig

forfatteren ville billiget byttet; jeg vet ikke.

Men 'Ved Kilden' var også "språkrevidert", "et varsomt revidert

språk - i pakt med Norsk Bibel 1988".

En stikkprøve viser imidlertid endring i ordstilling samt tilføyel-

ser og endring i ordvalg:

"Vilkårene her i tiden er vanskelige ..." (-77) / "Her i tiden er

vilkårene vanskelige ... (-08 (Meningen blir neppe helt den samme)),

"... verden ... forstår ikke Jesus, og heller ikke dem som ..." /

"--- verden ... forstår ikke Jesus, og den forstår ikke 'dem som ---",

"Verden ringeakter det som en kristen elsker, og elsker det som han

hater" / "Verden ser ned på det som en kristen elsker, og elsker det

den kristne hater." (Fra første avsnitt, 6. november.)

At Norsk Bibel evt - leverer lignende tilføyelser til en (fullt for-

ståelig) tekst, burde Lunde Forlag kanskje ha godtgjort når deres

"språkrevidert utgave 2008" hevdes språkrevidert "'i pakt med Norsk

Bibel 1988".

Det er mulig Lundes språkkonsulent(er) kan levere en oppbyggelig bok

basert på Øyvind Andersen, men når en ønsker lese Øyvind Andersen, så

har språkkonsulenten (e) s formuleringsevne ingen interesse,

Når forlaget foregir at man leser Ø. Andersen og forlagets oppfatning

av hvordan Ø. Andersen egentlig burde ha formulert seg (i det minste

i dag) utgis som Ø. Andersens tekst, har vel Lunde neppe oppfylt sin

informasjonsplikt.

Ved utgaven av 2008 hadde Øyvind Andersens 'Ved Kilden' passert 30-

års alder.

Det har i lengre tid vært en slags konsensus i brede bibel-'overset-

telses'-kretser at Bibelen må revideres/evt, ny-'oversettes' hvert

25. - 30. år; da gjerne etter en metode som tilkjenner 'oversetteren'

vide fullmakter hva angår å 'tydeliggjøre' teksten, med resultat at

den informerte leser ikke vet om han leser Guds Ord eller 'noens'

fortolkninger, (medens den uinformerte leser tror seg lese Bibelen).

Det går absolutt an å komme i tanke om at Lunde Forlag muligens med

største selvfølgelighet tilkjenner seg anledning å 'tydeliggjøre'

lett aldrende bokutgaver, med resultat at den informerte leser ikke

vet om ...

Revisjonen er selvfølgelig utført "varsomt"; den pleier være det.

(Har så Lundes språkkonsulent(er) lykkes fremskaffe en oppbyggelig

bok basert på Øyvind Andersen? Jeg vet ikke; og har pr d.d. ikke til

hensikt å finne det ut. Men det ville være fint om Lunde trykket

Andersens "mini-bibeltime"-manuskript i 2008-utgavens 21 x 13cm /

ditto pkt.-format.)