Gjestekommentar, 22.12.15


Av Jostein Andreasen, i www.Kommentar-Avisa.no

Meningsløst Juleevangelium?

En tidligere sokneprest, Jens Torstein Olsen, har skrevet en artikkel (”Meningen i juleevangeliet”, 18. des.). Dette er underlig lesning: ”Har jeg nå plukket hele juleevangeliet fra hverandre og gjort at det hele bare fortoner seg som fri fantasi? Ja, hvis sannhetsgehalten var å finne i en bokstavelig lesning, har jeg nok det.” Juleevangeliet er nemlig bare bilder, ikke faktisk historie: Ikke noe fødsel i Betlehem, ikke noen folketelling i den onde Herodes` tid heller, osv.

Olsen omtaler imidlertid en folketelling i år 6 etter Kristus. Historieskriveren Josefus nevner den (Antiquitates 18,1), det gjør også evangelisten Lukas (Ap. gj. 5,37). Men fordi Josefus (ca. år 95) ikke nevner den som Juleevangeliet beretter om, har denne altså ifølge Olsen ikke skjedd. Pussig å bygge hele sin basis på et argument ut fra taushet. Josefus omtaler da heller ikke denne folketellingen som den første, men at der ble en masse tumulter da, som Lukas. Fra egyptiske papyri i Oxyrhynchus vet vi at i det første århundre var det folketelling der hvert 14. år.  (Moulton: ”From Egyptian Rubbish-Heaps” 1916:19ff.) På den store innskriften ”Res Gestae” forteller keiser Augustus selv om tre store folketellinger. Den andre er det alminnelig enighet om skjedde i år 8 før Kristus. Da var der 4 millioner 233 tusen romerske borgere. Hvor mange der eventuelt var av andre personer i riket (jøder for eksempel), nevnes ikke, men å hevde at ikke disse også ble talt opp, er igjen et argument ut fra taushet. Det ser ut som det er denne Lukas mener i Juleevangeliet (14 år før den i år 6), og så kan en jo selv velge om en vil tro ham eller ikke. Jeg gjør i alle fall!

Derfor er den tidligere sokneprestens artikkel etter min mening så feilaktig og avleggs at den burde helst vært forbigått i stillhet. Han vet alt så mye bedre enn evangelistene, som levde nær begivenhetene i tid. Nei, jeg sier bare med kirkefaderen Justin Martyr, født i Nablus i Samaria og som drev en filosofskole i Roma: ”Der fins en landsby i jødenes land, 34 stadier fra Jerusalem [8 km], hvor Jesus Kristus ble født og som du også kan forhøre deg om i skatteregistreringene foretatt av Kvirinius, den første prokuratoren i Judea” (”Apologia” I,34, fra ca. år 155.) Ellers er det interessant å se hvordan N.T. Wright, den mest markerte teologen i Storbritannia i vår tid, har oversatt Lukas 2 i sitt nylig utgitte Nytestamente: ”Dette var den første folketellingen, før den [som fant sted] da Kvirinius var landshøvding i Syria.” 

Tillegg, av redaksjonen:
Nedenfor
et klipp fra bladet Evangelisten som dokumenterer i tur og orden hva som er sagt om Jesus i Gamle-testamentet og oppfylt i Ny-testamentet.
Herren selv "Jeg er" - skriver historien på forhånd for at vi skal tro det når det skjer - også om det som er vår fremtid.
Det er antydet at om en har mer enn 8 slike hendelser begynner en å få problemer med å kunne regne en teoretisk sannsynlighet for at en slik hendelse
skal inntreffe. Uansett antall, skjønner de som vil skjønne det, at sannsynligheten er mikroskopisk og til å se bort i fra.

Jørgen Høgetveit's photo.