Gjestekommentar, 22.12.15

 
Av J
an Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no 

 

Livssynsnøytralitet er umulig!
Kall det kristendomsmotstand.

 

Det propaganderes fra kristendomsmotstanderne for livssynsnøytralitet! Det er en farlig utvikling, fordi begrepet
er umulig, det er en usannhet. Det finnes ikke noe som er "livssynsnøytralt".

Det er en "kultivert" måte å si at en ikke vil la det kristne livssyn gjelde. Men da er en jo kristendomsmotstander.

Fra vår egen historie lærte jeg at det å være nøytral, som vi proklamerte for hele verden i 1939 ved krigsutbruddet,
ble utnyttet av nazistaten. Den ga blaffen i vår såkalte "nøytralitet". Jeg så det 9. april 1940 og i 5 år deretter.
Å være nøytral åpnet for voldsmakten. Det gjorde meg bare ondt!

 

Men fra venstresiden og Human Etisk Forbund har en ufarliggjort nøytralitet, ved selv å bruke begrepet til å riste
av seg det kristne livssynet.

Det siste som skjedde nå ved juletider, var at et firma brøt leveransekontrakten med Big Catering i Grimstad,
fordi de som leverte maten er den kristne organisasjonen Normisjon. Begrunnelse: VI VIL VÆRE LIVSSYNSNØYTRAL!
Igjen ser vi hvordan det umulige blir indoktrinert som sannhet!

Da er det godt at norsk lovverk fremdeles stempler en slik begrunnelse som diskriminerende og ulovlig.

 

 

Tillegg:

Jesus vill de alltid drepe,

Han som gjorde alle vell.

Han som brakte dem Guds rike,

setter fri hver bunden trell.

 

Lokker Han med mange feller,

ord og juks med fult bedrag.

Det var det de kunne makte,

intet til Guds velbehag.

 

Det som helt behaget Herren

ble jo lagt i krybben ned,

fattig uten prakt på jorden,

men Han brakte himmelsk fred.

 

Full forsoning, fullgodt offer,

var Hans liv mot Golgata.

Jul og Påske hører sammen -

i et høyt Halleluja.

 

Koklebygda 22.12.2015

Jørgen Høgetveit