Gjestekommentar, 12.01.15

 


Av J
an Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no 

 

Døden som våpen. Dialog holder ikke, men si NEI til den rev??!

I programmet Aktuelt  i NRK på terrordagen i Paris 7.januar, var det at Per Edgar Kokkvold kom med en uttalelse, som bet seg fast i meg:

"Noen har døden som livsanskuelse".

 

Har vi hørt det før?

Ja!

 

Har vi tatt lærdom av det?

Tja! Noen har tatt opp kampen ved å være tilstede der døden herjer. Da nytter det ikke med dialog!

Da Vår Herre var på vei til den endelige oppgjørsplassen mot ondskapen, i Jerusalem, kom det folk og advarte ham og skremte ham med å si at Kong Herodes ville drepe ham hvis han ikke forandret reiseplanene! Men Jesus forandret ikke på noen reiseplaner! I stedet sendte han bud til Kongen og ga ham den tittelen han fortjente:"Si til den rev?.!"

Skal vi være snille kristne? Ja, men ikke mot ondskapen, og kall ikke djevelen for snill! Han er en rev, bl.a. som er kommet for å stjele, myrde og ødelegge!

Nå må vi lære av Mesteren selv: intet skal føre oss bort fra de veiene han vil føre oss på som kristne i vår tid. Vi må ta opp kampen mot dem som har døden som livsanskuelse.

Det gjelder avisredaksjoner, ved utryddelse av jøder eller kristne i muslimske land, der sannheten holdes nede av frykt og dødskrefter. Vi skal stå opp og frimodig forkynne som døperen Johannes overfor statsmakten: du har ikke lov å drive hor, drepe fostre, fjerne foreldre fra barna og erstatte dem med to mødre eller to fedre?.Prisen for dette kan resultere i som hos Johannes: han ble halshugget!

 

Det er dette som er våpenet til de som drepte i Paris: døden. Drapet. Frykten.

Til alle tider skal vi kunne si til dem: "Gå og si til den rev?.". Men vi har et våpen som er sterkere enn døden: Sannheten. Og undersøker vi hva det er, finner vi at det er Jesus.