Gjestekommentar, 12.11.14

 

 

Velsignelsen over Norge forsvinner


Av John Skåland, i www.Kommentar-Avisa.no  (første gang publisert i Karmel-Israel nytt Nr 16 / 2014)

 

Vårt kjære fedreland har opplevd en lang periode med store velsignelser på det jordiske plan. Lav arbeidsløshet, olje og god økonomi i flere tiår. Kan vi regne med at dette bare fortsetter?

  

Jeg tror ikke det. Årsaken til velsignelsen, tror jeg, ligger i våre fedres store innsats for Guds sak verden over. Vi hadde mange og store vekkelser i forrige århundre. Disse førte ofte til et liv preget av gudsfrykt og misjonsiver. Vårt relativt lille land har sendt utallige misjonærer rundt om i verden til de fjerneste hedningenasjoner. Mange er vunnet for Herren ved disses virksomhet, i Kina, Asia, Afrika og Sør-Amerika. Men tallet på misjonærer er kraftig synkende. Kristenfolket har vendt seg bort fra gudsfrykten og er mer opptatt av å følge moter og tidsånd. Den antikristelige feminismen har også gjort sitt inntog i de kristne leirer. Dette har igjen ført til oppløsning av ekteskap og hjem, og en eksplosjon av barnevernssaker landet rundt.

  

På den annen side har det norske folket, og kristenfolket i særdeleshet, tradisjonelt hatt et positivt syn på jødene og staten Israel. Men det har over tid skjedd en radikal endring også her. I sommer har vi opplevd at biskoper og prester går i demonstrasjonstog mot Israels forsvarskrig mot dem som har terrorisert landet i flere år. Løgn og falsk propaganda har vært varemerket for disse villfarne sjeler som arrangerer korstog mot Israel. Vi har også sett at predikanter som tidligere har erklært seg som Israel-venner, nå streber etter å tilpasse seg den moteriktige holdningen til Israel. Hvor ofte har vi ikke hørt den usle setningen «Vi kan ikke forsvare alt hva Israel gjør».

 

Det er ingen som forlanger at vi skal forsvare alt hva Israel gjør, men vi må kunne forlange at den som på bibelsk grunn støtter Israel, gjør dette både i gode og vonde dager. Israel kjemper mot en hel verden. Dette fantastiske landet, som er oppbygget til et mønsterland på få år, blir i verdens øyne rangert nederst på skalaen sammen med Nord-Korea. Her er noe riv ruskende galt – ikke med Israel, men med den blinde verden.

  

Hva så med velsignelsen? I dag, i begynnelsen av august, stanser Russland all import av varer fra Norge. Fiskeaksjene stuper på Oslo Børs, og mange er fortvilet. Øyner vi noe av uteblivelsen av den materielle velsignelse som har preget Norge? Kan dette være et resultat av at Norge blir betraktet som en av de mest anti-israelske land i verden? Politikere og kirkens folk har i sommer kappes om å fordømme Israels utrettelige kamp mot en terror som er satanisk i sin natur.

  

Det er grunn til å stille spørsmål. Det er også grunn til å sterkt advare både politikerne og kirkens folk om å vende om og fatte et annet sinn slik at vi som nasjon kan bli velsignet sammen med Israel. Ellers vil resultatet til slutt bli dom over Norge fordi vi med vitende og vilje kjempet mot Guds plan, Guds folk og Guds land.