Gjestekommentar, 04.04.14

 


Kirkeledere: Før ungdommen til Børre-filmen

Av Jan Pedersen
, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Etter å ha sett filmen "En prest og en plage", sitter jeg igjen med et hovedinntrykk: dette MÅ vår tids ungdom oppfordres til å se!

Her er det dokumentasjon av en kamp, om retten til liv. Det er ideologisk påpekning av hva menneskeverd er. Det er en familie som lider ondt fordi prestepappa Børre ikke kunne svikte sitt kall og oppgave, og der konen Ragnhild bære mye mer av livets kamp og byrde enn de fleste er klar over, som mor til 5 barn, og som lojal medstriderske til Børre. Det er sannheten om hvordan troens kamp arter seg som lidelse. Ikke bare for den ene som står midt i striden-Børre- men de andre som trekkes inn i striden.

Her vil ungdommen få oppleve direkte kirkehistorie slik den har skjedd de siste 30-40 årene.

Men dette er ikke nok.

 

Nå bør en sette igang en organisasjon der de unge kristne blir involvert i en kamp som bygger på de verdiene som førte til Børre Knudsens avskjedigelse og all den kamp det medførte. Men mest av alt fordi en fremdeles dreper15000 fostre hvert år. Noen må nå se at det må organiseres en stor bevegelse som bygger på det kristne menneskesynet, at ett menneske er mer verde enn noe annet på jorden! Vil noen kristne ta oppgaven? Kvinnefronten og andre greide å organisere på 1970-tallet. Greier de kristne å gjøre det samme i 2014?

Men første oppgave er at dokumentasjonsfilmen ikke blir tatt av plakaten, fordi vi også svikter i å møte frem.