Gjestekommentar, 03.04.14

Relatert stoff:
Økt matproduksjon

 


Bygge eller selge landet?

 

Svein Roald Tengesdal, i www.Kommentar-Avisa.no (Tidligere leder av Bjerkreim bondelag)

 

Landbruksminister Sylvi Listhaug er et av de mindre problemene vi bønder og norsk jordbruk som helhet sliter med. Jordbrukets aller største problem, er våre egne organisasjoner. Tore Egil Berge har i KK 18.0314 derfor svært relevant kritikk mot hvordan de bondeeide samvirkene har egeninteresser som undergraver verktøyene og målene med norsk jordbruk.

 

I forbindelse med Tines strukturrasjonaliseringspolitikk, der nyanleggene nå bygges i kjerneområdene for fremtidens rasjonelle lavkost melkeproduksjon, basert på importert kraftfôr, statssubsidier og billig arbeidskraft i fjøset, så ble det bestemt at den norske cheddar produksjonen som har vert, skal avvikles pga for høye kostnader. Billigere å importere sier Tine, bøndenes eget samvirke. Slik får en "frigitt" litt ekstra melk, så slipper en å øke norsk melkeproduksjon.

 

Importen av mat øker kraftig, og stadig mer av kjøttet og melka produseres på importerte kraftfôrråvarer, mens våre egne naturgitte resurser står og råtner på rot. Sjølforsyningsgraden er under 40 prosent. Jordbruket er i dyp krise, og det er ikke Sylvi Listhaug sin skyld. Dette er en politikk som jordbrukets egne organisasjoner sjøl ønsker. Foran årets Jordbruksforhandlinger er både Tine og Nortura enige om at prisene til oss bønder ikke kan økes, det skal investeres mer av fellesskapets penger i enda større fjøs og kraftfôret skal holdes billig. Samvirkene sine innspill til forhandlingene innebærer at matproduksjon basert på landets egne resurser, ikke blir lønnsomt. Har vi blitt vår egen fiende? Å hevde at vi har en alvorlig systemsvikt er vel ikke å ta for hardt i?

Nasjonsbyggerne la grunnlaget for at verdier og velferd ble skapt og fordelt mellom folk og lokalsamfunn. 

 

Dagens politikere har pulverisert den lovgivningen som nasjonsbyggerne fikk kjempet på plass for å kunne bygge vår nasjon. Politikernes fremste rolle i dag, har blitt å selge landet og fellesskapets verdier til best mulig pris. Nasjonsselgerne har overtatt politikken.  Politikerne er tilsynelatende maktesløse når de verdiene som generasjoner før oss har bygget opp, og som rettmessig tilhører våre etterkommere, selges. Globale kapitalinteresser tar i stadig større grad kontroll over Norges realverdier, vann, jord, vind, mineral og hav. Våre folkevalgte toer sine hender og kikker for ordens skyld ned i den berømte "verktøykassa", men den er åpenbart tom. Ikke så rart egentlig, det er jo de selv som har kastet bort det verktøyet som en gang var i den!

"Med Bibel og Grunnlovi skal Landet bygges", var slagordet for nasjonsbyggerne på 1800-tallet. ”Med EØS-avtale og Bunnlinja skal landet selges”, sier dagens politikere.