Gjestekommentar, 20.11.13

 

Veien går ikke til Rom!


Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Det gamle ordet at alle veier fører til Rom, burde også ha med: hovedveien fører til Jerusalem!

 

Plutselig ble det "moderne" å snakke om Rom. Den karismatiske Livets Ords stifter og leder Ulf Ekman i Sverige har talt om ny åpenhet for den katolske forståelse av embeter og sakramenter.

 

Avisen Dagen viser til konvertitter fra evangeliske kirkesamfunn i USA som sikrer katolisismens stilling der.

Videre tar avisen fatt i den analysen vi har vist til i mangfoldige år i Norge: rask samfunnsutvikling og uoversiktlig utvikling i kirkelandskapet.

At enkeltmenigheter  som en tilhører, ikke formidler fylden av den historiske kristne tro. Konklusjon: vi søker en trygg havn.

Og mange ser at den katolske kirke står sammen i lære og organisasjon. Kanskje dette verdens største kirkesamfunn gir svar på vår tids mange utfordringer og ønske om trygghet?

Så tales det godt om re-formasjonen: gjenopprettelse av det opprinnelige. Og her synes en å finne dette i den romersk katolske kirke i det som skjer nå.


Men det er jo her kortslutningen skjer:
den romersk katolske kirkes lære er en tolkning som  burde få både Ekman og Selbekk og andre meningsdannere til å spørre konkret: holder verdens største kirkesamfunn frem at evangeliet om Jesu stedfortredende lidelse, død og oppstandelse er ENESTE vei til frelse? Eller vil denne kirke ha noe i tillegg? Vil den katolske kirke fravike sitt syn på de 7 sakramenter? Vil denne kirken fastholde den apostoliske suksesjon for å ha presteembete i kirken osv?

 

Det er riktig at vi har 500 års utvikling når det gjelder det kulturelle landskapets forandring. Men mennesket er uhelbredelig det samme: syndig og trenger frelse!

Da reiser en ikke til Rom for å få syndsforlatelse. Da drar en til Jerusalem. Til byen der Jesus Kristus var synlig til stede. Det er derfra evangeliet har lydd i 2000 år: det er fullbrakt! Det vil aldri kunne lyde fra Roma!

Det er dette det handler om: hvem mener dere Messias er? Ikke om hvilken kirkeorden som samler flest mennesker under sin lære, eller gir trygghet i en urolig tid!