Gjestekommentar, 10.06.13

 

Våre politikere røver kristendommen fra våre skoler og universiteter

Trygve Einar Gjerde
, i www.Kommentar-Avisa.no

Det har nå i mange år pågått en politisk kampanje for å fjerne kristendommen fra barne- og ungdomsskole. Samtidig ser vi at de samme politikere også legger press på alle privatskoler for å få fjernet kristendomsundervisningen, enda den er vårt lands åndelige ryggrad og en forutsetning for at vi som nasjon fortsatt kan kalle oss en kristen nasjon og ha et korsmerket flagg. Dessverre ser vi at flere av de kristne friskolen lar kristendommen fare til fordel for økonomisk statsstøtte! Send ikke barna dine til slike institusjoner som ikke heiser rent flagg! Vi vet av historien at Edvart Bull så tidlig som 1923 skrev AP sitt strategiprogram og der staket ut denne kurs at kristendommen skulle ut av skolene og helst kirkene. De har vel stort sett nådd dette mål nå, men jeg tror neppe de er fornøyd med det.

 

I Norge hadde vi en Luthersk kirke og vår lærefader Luther skrev følgende gode formaning til alle skoler og lærere! Hentet fra hans «Skattkiste»:

«Hvorved skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg etter ditt ord. Sal. 119, 9.

 

Å, på hvor ulike måte bærer vi oss ikke at med den stakkars ungdom, som det er blitt  oss betrodd stor mengde av, til å oppdra og undervise. Det vil derfor bli avlagt et tungt regnskap for dette hvis vi ikke setter Guds Ord frem for dem! Der hvor den Hellige Skrift ikke danner grunnlaget, der vil jeg sannelig ikke råde noen til å sende sitt barn til. Alt vil bli forfeilet og skadelig hvor Guds Ord ikke uten avbrudd blir den indre legende makt. De høye skoler burde oppdra rene forstandige og skriftkloke folk, som med tiden kunne bli biskoper og prester og gå i spissen mot kjettere, djevel og hele verden. Men hvor finner man slikt? Jeg er meget redd for at de høye skoler vil bli store porter til helvete, så fremt de ikke flittig innøver og underviser de unge mennesker i den Hellige Skrift.»