Gjestekommentar, 22.12.13

 

Utdrag fra Kaj Munks juleaftenpreken i 1921, (23 år gammel):


Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

«…………da jeg så ble noe større og smakte forstandens bitre frukt og hørte dem si, at det var umulig, at det kunne fødes et menneske som hadde en kvinne til mor men ikke en mann til far, så spurte jeg dem om de ikke visste at intet var umulig for Gud, og når de lo av mitt spørsmål, fordi de ikke ofte ikke trodde på Gud, så ba jeg dem vente  med å le til de kunne si meg hvor det første menneske her på jorden var kommet fra.
Da ble de tause, og så sa jeg stille: «har Gud kunne sette en uavlet mann (få til å sette inn en mann uten ved befruktning….min oversettelse), så var det ikke så dum en tanke, om Han gjorde det ennå en gang».