Gjestekommentar, 15.04.13

 

Syk av stråling?


Av Debora Rom, i www.Kommentar-Avisa.no

(NKA har benyttet en artikkel av Debora Rom fra Stange i Hedmark som ble sendt vedlagt info mail fra Felo
(Foreningen for El-overfølsomme –
www.felo.no ) i forrige uke.  Debora Rom er kontaktperson for Felo i Hedmark.)

Syk av stråling? Til daglig blir vi utsatt for stadig økende mengder av stråling fra moderne teknologi. Vi blir bokstavelig talt badet, 24 timer i døgnet i en «strålingssuppe» som har fått betegnelsen «Elektrosmog». Har vi blitt så fanget av de mulighetene denne teknologien gir oss, at vi fullstendig overser muligheten for at det kan finnes en bakside? Kan denne unaturlige menneskeskapte strålingen faktisk være skadelig for meg, deg og våre etterkommere?

Hvis du tar kontakt med Statens Strålevern, vil du få følgende svar: «Det er ikke noen helsefare med stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nettverk, men vi anbefaler befolkningen å bruke handsfree og heller sende SMS når det er mulig.» Dean befaler også at du ikke har PCen direkte på fanget. Statens Strålevern sier at denne teknologien er ufarlig. Hvorfor blir stadig flere mennesker syke på grunn av den da? Hvorfor begynner leger i mange forskjellige land å organisere seg og skriver appeller til regjeringene sine? Hvorfor dannes det organisasjoner for å kjempe for å få ned strålingsmengden vi blir utsatt for? Hvorfor er det nå etablert organisasjoner, for eksempel i Norge, Sverige, Finland, England, USA, Frankrike m.fl. for å være til støtte for dem som allerede er blitt syke? Flere og flere mennesker har oppdaget en direkte sammenheng mellom egne helseplager og stråling og ser at når de unngår eller beskytter seg mot strålingen, så blir symptomene gradvis borte.

Betegnelsen som brukes for dette fenomenet er eloverfølsomhet/elsensivitet. Hvilke symptomer er de mest fremtredende for eloverfølsomhet? Svie/ brenning i huden, hjerterytmeforstyrrelser, depresjon, unormal tretthet, konsentrasjonssvikt, øresus (tinnitus) samt muskel- og leddplager. For dem som er sterkest rammet, kan symptomene utvikle seg til å bli livstruende. Den 13. mai 2011 ble det holdt et miljømedisinsk møte om multikjemisk-overfølsomhet (MCS) og eloverfølsomhet (EHS) i WHO (Verdens Helseorganisasjons) hovedkvarter i Geneve. Noen viktige uttalelser fra dettemøtet var: WHO vet at MCS og EHS eksisterer. Vi mener det er nok vitenskapelige studier som beviser deres eksistens, slik at en ICD-kode kan opprettes, noe flere land allerede har gjort. ICD, International Classification of Diseases, brukes av fastlegen for å kunne gi pasientene en diagnose. En ICD-kode er nødvendig for å få hjelp fra NAV og eventuelt få trygd.

Hvert tiende år er det en gjennomgang av aksepterte diagnoser. I 2015 vil nye diagnoser og ICD-koder bli fremlagt. Våren 2012 kom den østerrikske legeforeningen med en anbefaling til sinekolleger om hvordan de kan diagnostisere eloverfølsomhet. Vårt forslag er blitt godt mottatt mange steder i verden, sier dr Gerd Oberfeld, Salzburg. I anbefalingen står det at legen ved bruk av ganske enkle metoder, kan hjelpe pasienten til å finne ut årsaken til symptomene. En metode er: Slå av! Slå helt enkelt av det trådløse nettverket, mobiltelefonene, DECT-telefonen og annet trådløst i ditt miljø, og se om du blir bedre. I Florida, USA, ble det i oktober 2012 holdt et seminar for «The American Academy of Environmental Medicine». Miljømedisinerne ble da advart om helsekonsekvensene av ny trådløs teknologi. Det ble særlig lagt vekt på at barn og ungdom bør beskyttes. «Trådløse datanettverk bør ikke benyttes i skolene. Det finnes en klar forbindelse mellom den trådløse teknikken og innlæringsvansker, svekket immunforsvar, hodepine med mer. Trådløs teknikk bør erstattes med kablede systemer. Vi ønsker ikke å havne i en situasjon der man må behandle alle disse unge menneskene for symptomer forårsaket av denne teknologien, i stedet for å kunne forebygge helseskade.»

Legene det siteres fra er: dr Amy L Dean, dr William Rea, dr Jennifer Armstrong og dr Terence Young. Hallberg og Oberfeld mente i 2006 at antallet eloverfølsomme er stigende. Oberfeld mener at han ikke tar hardt i når han sier at ca. 3 % av befolkningen nå har alvorlige symptomer, og at en tredel av befolkningen har milde til moderate symptomer.

Har den moderne teknologien en bakside? Ja, det har den. En bakside som vi alle eventuelt vil bli tvunget til å innse og forholde oss til. For mer informasjon se www.felo.no og www.stralevern.org . På gjensyn! Debora R