Politikerne og media svikter folket

 

Mandag 29. April hadde Bjerkreim Kommune, v/ Høyreordfører Marthon Skårland, Bjerkreim Bondelag, Rogaland Bondelag og Rogaland Bonde- og Småbrukarlag samlet kanskje de største kapasiteter Norge har for å tale om: ”Norges matvare-beredskap – bondens eller statens ansvar?” (Se program her)
Et dypt alvorlig tema om nasjonens og folkets framtid, foredradd av landets største kapasiteter – på bakgrunn av Norges minimale selvforsyning, et stadig synkende antall norske matprodusenter, og med en økende naturrasering og sult ute i verden som bakteppe.

 

Vi hadde spesielt satt av mange plasser til de inviterte media og politikere – men stolene stod tomme og de glimret med sitt fravær, noe som folket bør merke seg frem mot valget. Det vitner om samfunnsmessig sløvhet og grov uansvarlighet. De er tydeligvis ikke interessert i å droppe sine mer eller mindre politisk korrekte oppfatninger om fremskritt med mye matjord under asfalt og betong, stor og sentralisert drift og et forsvar og matberedskap sikret i EU – på vaklende føtter.  Perspektivløst og uansvarlig spør du oss.


Her kunne de fått førsteklasses innsikt av Nils Vagstad, forskningsdirektøren i Bioforsk – en av Norges store forsknings-institusjoner med
450 tilsatte, som talte om ”Matjord i beredskapsperspektiv”, noe som jo burde passe godt på det jordødende Jæren?

Den danske professor i Internasjonal økonomi, Søren K.-Krogh rettet et kritisk søkelys på ”stordriftens fordeler” – noe som burde ha toppaktualitet med stadig flere store fellesdrifter med rød bunnlinje. Ekstra interessant burde det være for Norges beredskap med et land hovedsaklig bestående av mindre og midlere gårdsbruk – men som vi er helt avhengig av for vår matvareberedskap. Nå skvises de ut i økende tempo, og erstattes av et soyalandbruk – uten at politikere og media bryr seg. Dette bør også folket merke seg. Noen vil i sin tid kreve dem til ansvar, men da blir det lovlig sent.


Adm dir i Agri Analyse Chr Anton Smedshaug satte fokus på om norske bønder klarer å møte Stortingets målsetning om en økning av matproduksjonen på tjue prosent, noe som heller ikke syntes å interessere politikere og mediafolk. Hvor er de hen i sin kunnskapsløse perspektivløshet?


En skulle kunne forvente at våre øverste ansvarlige folkevalgte har som målsetting at økningen av vår matproduksjon skal baseres på norske arealresursser, for å opprettholde og helst øke selvforsyningsevnen. Slik er det imidlertid ikke. Stortinget har derimot bestemt at økningen skal baseres på økt import av kraftfòrråvarer. Mao ønsker de å ytterligere svekke landets matvareberedskap. Dette viser klart hvordan det politiske miljø og media prioriterer et av de viktigste elementer i nasjonens sikkerhetspolitikk, nemlig vår matsikkerhet!


Vi oppfordrer alle rettenkende og samfunnsbevisste borgere som vil vår felles fremtid og våre etterkommere vel, til å tenke grundig gjennom hvordan de skal reagere på en slik grov politisk uansvarlighet, og trekke de nødvendige slutninger i ord og handling.

Fyndord fra Vagstad som de gikk glipp av: «Jordvern er ikke for at bonden skal ha et jorde å kjøre rundt på med sin traktor» «Norge er fem måltider ifra kaos.»


Det bør spesielt fremheves at samtlige av Rogalands Stortingspolitikere var fraværende.

 

Møtearrangør