Gjestekommentar, 21.01.13

 

Kvitsund, Selbekk og åndsfrihet


Av Endre Stene
, i www.Kommentar-Avisa.no (Første gang publisert i avisen Dagen 18.01.2013)

Dagens redaktør kommenterer i lederartikkelen 15. januar ”Kvitsund-saken”. Redaktøren bekrefter kristne friskolers rett til undervisningsfrihet. Likevel munner artikkelen ut i en klar distansering fra det mye omtalte undervisningsheftet, noe som understrekes av overskriften ”Ubeskyttet om homofili”. Det er underlig at redaktøren i en slik situasjon først og fremst har behov for distansere seg fra den som forsøker å undervise bibelsk i et brennbart spørsmål.

 

Som Øyvind Benestad i samme avis på side 4 påpeker hadde nok heftet stått seg ennå sterkere om det var brukt flere setninger til utdypinger når det gjelder årsaker til homofili, og mulighet for reorientering for de som kjenner på homofile følelser. Men her snakker vi om – som overskriften på side 4 sier – nyanseringer. Derfor er det underlig å lese at Selbekk i sin lederartikkel gjør bisak til hovedsak. Hovedsaken nå er jo at kristne friskolers rett til å undervise etter sin overbevisning legges under sterkt press. Hans tydelige behov for å distansere seg fra den som akkurat nå står fremst i spørsmålet om frihet til å tenke, tro og tale etter sin overbevisning er derfor svært overraskende. 

 

Derfor følgende spørsmål til Selbekk:


1)
Mener redaktøren at en i kristen etikkundervisning ikke kan gjengi teorier basert på hjelpevitenskaper, så lenge det presiseres hva dette er, nemlig teorier ikke utledet av Bibelen og dermed ikke endelig forpliktende for vår tro, tanke og liv?

 

2) Mener redaktøren virkelig at det er ”spekulativt” å presentere alternative teorier til ”født-sånn” teorien om årsaker til at homofile følelser oppstår? Er det galt i kristen etikkundervisning å presentere disse? (I parentes bemerket: En rekke etikkbøker av nyere dato presenterer også dette, blant annet ”Kjærligheten i egoismens tid” fra 1995 med Espen Ottosen som redaktør.)

 

3) Er det slik at redaktøren må være 100% enig i alt for å kunne gi klar støtte den som blir angrepet av storsamfunnet i sentrale kristen-etiske spørsmål?

 

Det mye omtalte etikkheftet må gjerne justeres, og endatil trekkes om en ser det som tjenlig. Men det burde ikke gjøres nå! Nå når politikere og media forsøker å true til taushet, er det tid for å si: Vi lærer og underviser slik vi er overbevist om. Noe annet vil være et knefall for de som forsøker å kneble vår åndsfrihet, og gi slike røster frimodighet til å presse oss ytterliggere ved neste anledning. Dette burde ikke minst Selbekk ha forståelse for, som selv har vært under sterkt press fra muslimsk hold da han brukte sin ytringsfrihet til å ”vanære” profeten.