Gjestekommentar, 12.08.13

 

Jesus er fjernet fra Grunnloven, Dagrun Eriksen!

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

I et større intervju med KrFs nestleder, Dagrun Eriksen i Dagen for 21.6, sier hun blant annet om de andre kristelige småpartiene: "De snakker om noe annet enn det som faktisk skjedde (21.5. 2012 da bl.a. § 2 i Grunnloven ble totalt forandret), (min orientering). De sa at vi fjernet Jesus fra grunnloven, men navnet Jesus har aldri stått der, påpeker hun".

 

I debatten FØR 21.mai 2012 etterlyste jeg begrunnelsen for å ta bort Jesus fra Grunnloven. Jeg oppfordret gang på gang å få svar også fra stortingsrepresentant Robstad i KrF. Men det kom ikke.

På nytt må jeg si følgende om Norges bærende religiøse /åndelige grunnlag for nasjonen, at en allerede i § 2 slo fast at staten offentlige religion er den evangelisk-lutherske Religion! Det skal stor vrangvilje til for og ikke forstå at i "EVANGELISK" er det referert til hovedpersonen der, nemlig Jesus. Uten Jesus ville det ikke vært et evangelium. Uten Han ville "evangelisk" hatt et eller annet idemessig innhold! På denne tid i 1814 var det helt naturlig at evangelisk (om Jesus), ble knyttet opp til den forståelse som hadde vært nasjonens offisielle syn på evangelieforståelsen fra 1539.

 

En står igjen med det blodfattige og uforpliktende: "Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv…..". Det er blitt en kristelig-humanistisk uklar lovtekst! Her kan nemlig enhver lese inn i verdigrunnlaget hva som helst! Jesus er i hvertfall tatt bort! Norge er ikke forpliktet på noe som helst annet enn en arv.

Ennå mangler det et svar fra Stortinget, og spesielt KrF gruppen: Hvordan ble budskapet fra Hans Majestet Kong Harald mottatt den 10. april 2008, da han nektet å forandre på § 2 og § 4.  Folk burde få greie på hva som skjedde i det lukkede møte, der også Dagrun Eriksen satt!

Jeg har skrevet det før: to begivenheter er knyttet til 10. april: Kong Haakons nei til Hitler 10. april 1940, mens politikerne var i villrede, og Kong Haralds nei til Stortinget 10. april 2008 om ikke å ta bort nasjonens religiøse fundament, men som ble til Norges ulykkes -dag 21. mai 2012.