Gjestekommentar, 19.01.13

 

Hva er det Kvitsund gymnas vil lære ungdommen?

Av Trygve Einar Gjerde
, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Jeg mener det er stor grunn til å stille dette spørsmål etter det rabalder etikkheftet til Eivind Gjerde skapte. La det være sagt med en gang siden flere har spurt meg om jeg er far til Eivind, det er jeg ikke, jeg er onkel til denne dyktige og bibeltro lektor! Om han har en selo’t til onkel så skader neppe det!

 

Forgående rektor og nåværende rektor vil ha bort dette heftet som Eivind bruker, men hva vil de erstatte det med? Forgående rektor sier i Dagen 19. januar at kontroversielle spørsmål vil splitt elevene! Jeg må jo si til en slik uttalelse et en rektor eller lærer som har et slikt syn på ungdommen og den kristne oppdragelse ikke skulle ha lov til å arbeide med ungdom i kristen sammenheng! Skal ungdommen settes munnkurv på allerede når de søker seg til Kvitsund gymnas? Skal de skrive under på en erklæring om at de ikke skal stille noen lærer spørsmål om abort og homofili, to av de verste synder Bibelen omtaler?

 

Sett at en fjerner det gode etikkheftet som Eivind bruker, og erstatter det med et hefte etter disse rektorers ønske som ikke berører de nevnte temaer i det hele tatt. Ville da ungdommen ikke spørre om dette? Og om de spurte – skulle da Eivind si: Dette har jeg dessverre ikke lov til å svare på, dere må gå til rektor og spørre? Men hva svar ville de får av rektor med et slikt syn på nevnte ømtålige emner? Neppe et bibelsk svar slik som Eivind gir!

 

Jeg hadde Johannes Valle som konfirmant-prest og som kristendomslærer i tre år. Jeg vet hva vi som ungdom den gang var opptatt av og hva han svarte oss. Jeg takker Gud inderlig for de gode etiske og bibelske svar presten vår den gang gav oss og som hjalp meg å holde min sti ren, ytre sett, i seksuelle spørsmål og saker. Jeg tror også at mange unge er takknemlige for den ballast Eivind ut fra Guds Ord og ved Den Hellige Ånds hjelp har gitt dem.

 

Dere rektorer og styre for skolen som har så imot dette heftet, har dere tenkt på hvordan det hadde gått om den Herre Jesus hadde lyttet til de mange ubibelske råd Han fikk fra djevelen, fariseerne, de skriftlærde og Peter? Jeg kan med sikkerhet si: Hadde Jesus lyttet til slike råd så hadde vi ingen Frelser hatt! Det samme kan jeg si om Luther: Vi hadde ikke hatt noen reformasjon og kristen kirke om Luther hadde lyttet til slike røster som dere representerer!

 

Så kjære Eivind, sving deg opp du bedrøvede, tenk på Luther sin sang: Vår Gud han er så fast en borg! Ikke bry deg om dine motstanderes ubibelske kritikk men gå Guds Ords vei. Følg Jesus!