Gjestekommentarer, 20.09.13

 

16 000 hvite abortkors reises i Danmark på Lørdag!
58 000 biler kjører forbi dem på E45.


Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Det blir en antiabortmarkering i Danmark førstkommende lørdag 21.09.13, da det blir reist 16 000 hvite kors på et jorde rett ut mot E45 på Øst-Jylland. Her regner en med at 58 000 biler vil passere daglig! 16 000 kors til minne om de barna som Danmark tar livet av hvert år ved abort, blir nå synlig!

Det er bevegelsen "RETTEN TIL LIV" som står bak begivenheten. Hensikten deres er klar: få slutt på provosert abort. Samtidig kommer deres informasjon ut:

770 000 danske har mistet livet ved abort siden abortlovgivningen trådte i kraft for 40 år siden.

16 000 barn mister livet årlig ved provosert abort. Denne organisasjonen som kjemper for at livet er ukrenkelig, vil nå utnytte de 40 årene med "lovlig" abort, til en aksjon der en ikke kan lukke øynene for omfanget av tap av menneskeliv.

Det er ennå ikke kjent hvor selve kors-markeringen vil skje. En hver kan nok tenke seg hvorfor!

Det blir interessant å se hva media i Danmark gjør med denne markeringen.

 

 

Vi slår barna i hjel. Hva har de gjort oss?

 

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Dramatikeren, presten og martyren Kaj Munk skrev 3 store anti-abort skuespill i 1930 årene. I ett av disse, «Selvtekt" fra 1937, beskriver han oppgjøret med landsfaderen, sosialdemokraten Thorvald Stauning, som har medvirket til ny dansk abortlov. Hans kirkeminister har fått kalde føtter og har skrevet en kronikk som er abortfiendlig. Dialogen mellom disse to, setter vår tids uløste abortstrid i relieff. Det er her den tvilende sosialist- kirkeminister sier: "Staten blankt anerkjenner retten til drap, for denne forfølgelse av de ufødte-hva har de gjort oss? Hva har de gjort oss, siden vi slår dem ihjel?"

I forbindelse med den store aksjonen "RETTEN TIL LIV" skal ha ved E45 på Øst-Jylland lørdag 21.09.13 der 16000 hvite kors blir reist på et jorde, til minne om de barna som blir drept hvert år, kan de reisende selv se hvor mange liv som drepes.

 

I Vedersø er det reist en minnesten over abortofrene de første 25 år etter den 40 årige abortlov. Her har sønnen og svigerdatteren til Kaj Munk, Arne og Hanne, gjort sitt for å stanse abortdrapene. I Vedersø var Kaj Munk prest i alle sine presteår fra 1924 til 1944, da nazistene drepte ham og slengte liket av ham i veigrøften ved Silkeborg en januarnatt. Drap synes å være like aktuelt i dag i et "sivilisert" samfunn! Det verste er at de små fosterbarna ikke kan ytre seg eller kreve rett til å leve.

 

I forbindelse med anti-abort aksjonen i Danmark nå, har en gitt ut noen kjente personers ord i denne striden.


Her følger de:


1. KAJ MUNK: Hva har de gjort oss?

Et barn blir til for å fødes, og en kvinne unnfanger, for hun skal bli mor. Alt annet er forbrytelse og svineri.

Folk vil ikke ha sannhet, de vil ha sofa!

Aldri, aldri, aldri spørre om det nytter, men om det er sant.


2. Søren Kierkegaard: A. Gled dere alltid i Herren. B. Redelighet. C. Konsekvens. D. Offervilje.


3. Mor Theresa:
1."….. den største trussel mot freden i dag er ABORT, fordi det er KRIG mot barnet, et drap på det uskyldige barn, mord begått av morderen selv.
Hvis vi aksepterer at en mor kan drepe sitt eget barn, hvordan kan vi da si til andre at de ikke skal slå ihjel?"

2. Et land som tolererer abort, lærer ikke menneskene å elske, men å bruke en hvilken som helst form for VOLD for å oppnå hva de vil.

 

Så er vi også i Norge inne i denne kampen. Når vil kristne reise seg i en konkret aksjon som den i Danmark? Er det bare abortforkjemperne som skal få presse-omtale, som f.eks. den nye statssekretæren til kommende statsminister Erna Solberg?

 

Orker norske kristne å bevege seg ut av sofaen i kamp for de barna som blir drept i Norge hver dag?

Ideen fra Danmark er kommet! Hvem arrangerer noe tilsvarende i Norge?