Vårt Land beskylder Jan Pedersen for feilaktig fremstilling om Kong Haralds NEI !

Gjestekommentar, 26.04.12

 

Vårt Land beskylder Jan Pedersen

for feilaktig fremstilling om Kong Haralds NEI !


Av
Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Den artikkelen som Norge IDAG også har fått om "§2, Staten, Kirken og 21.mai" i dag, gikk likeledes til avisen Vårt Land.

Jan Pedersen fikk følgende svar tilbake fra debattredaksjonen i Vårt Land: " Det kongen sa var at han ville bevare kongens bekjennelse, ikke paragrafen som sådan, du bygger derfor resonnementet på en feilaktig framstilling. Pågangen er for øvrig meget stor, og denne saken er dekket i avisen". Dermed kom min artikkel ikke på trykk.

 

Det er ikke ofte jeg blir beskyldt for å komme med "feilaktig fremstilling". Men nå er jeg blitt tråkket noe aldeles forskrekkelig på en tå som ikke har vært øm før nå, og derfor skriker jeg litt:

Til lesernes orientering, og til Vårt Lands debattredaksjons orientering, ber jeg om at de leser sidene 221-224 av Finn Jors bok " KONG HARALDS NEI", Commentums Forlag, 2008. Til ytterligere orientering kan jeg si at Finn Jor er ikke noen hvem som helst. Han var i mange år kulturredaktør i Aftenposten. Har skrevet over 70 bøker, og er selv magister i idehistorie.

 

For å hjelpe Vårt Lands redaksjon med å kunne lese innenat, siterer jeg følgende fra de nevnte sider, og så kan avisen selv vurdere sin leseferdighet og logikk (og eventuelt be meg eller Finn Jor om unnskyldning for "feilaktig fremstilling"). :(Vi er i saksbehandlingen i Stortinget i aprildagene 2008), (side 221): "Her kom den eneste virkelige sensasjon under saksbehandlingen: Hans Majestet Kong Harald innkalte midt under forhandlingene kirke- og kulturminister Trond Giske til en samtale på slottet. Kongen erklærte sin uenighet i endringen av § 2 !" Deretter siterer Finn Jor ordlyden i § 2! Så siterer han forslaget til den nye § 2. Så kommer det megetsigende: "Fra kirkelig hold er det kommet få reservasjoner overfor endringen".

Men så kommer Finn Jor med en klargjøring og en konsekvensanalyse, som burde få både Vårt Land og alle stortingsrepresentantene i KrF,  FrP og andre til å sperre øynene opp for: "Ikke desto mindre har den en skjebnesvanger konsekvens. Når den evangelisk-lutherske religion ikke lenger skal være statens offentlige religion, har STATEN HELLER IKKE LENGER NOEN GRUNNLOVSFESTET FORPLIKTELSE OVERFOR KIRKE OG KRISTENDOM. NORGE BLIR en religionsnøytral eller altså sekulær stat."

 

Jors konklusjon er riktig: (Om Kong Haralds Nei):  "Men hans nei var et nei til en grunnlovsfestet sekularisering av landet. Han følte seg forpliktet av den gamle Grunnloven.

Men videre insisterte han på at § 4 skulle beholdes, den som i dag lyder: "Kongens skal stedse bekjende sig til den evangelisk-lutherske Religion, haandhæve og beskytte denne".

 

Så sier Jor at så lenge Kongen blir stående i Grunnloven, skal Norge være et monarki. Om det er en rett profeti det som da kommer fra Finn Jor, vil bare fremtiden vise. Han sier: "I det øyeblikk Kongen tas ut av Grunnloven, åpnes det for en republikk. Det skjer ikke i denne omgang, men endringen er et skritt på veien".

Alt dette så Finn Jor i 2008. Jeg har etterspurt reaksjonen på Kong Haralds nei, og ingen vil svare. Og når jeg igjen spør i dag, avviser Vårt Land det hele med at jeg farer med "feilaktig påstand".

 

La meg til slutt gi Finn Jor en hel blomsterbukett som takk for det avsnittet jeg vil avslutte med å sitere:

"Alt dette har Kong Harald sett. Han gjennomskuet den skjulte agenda under de pyntelige formuleringene, og så at den vasne selvfølgelighet om verdigrunnlaget i den nye § 2 åpner for rene ingenting. Hans NEI var ikke bare en personlig ytring. Han trådte frem som Norges Konge, og hans nei var dermed i egentlig forstand et KONGELIG NEI".

Kongen har lagt hele den autoritet som kongeverdigheten gir ham i den protesten som kom i april 2008.

Hva gjør han nå?

Han trenger alle våre bønner og all vår omsorg!