Gjestekommentar, 12.10.12


Prof. Hagelia's myter.

 

Av Dag Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

Prof. H. Hagelia (H.) forteller oss i Fædrelandsvennen 12. sept. at "Bibelen har en rekke tekster som må leses i en mytologisk forståelsesramme, som f.eks. fortellingene om skapelsesberetningene, Adam og Eva, Syndfloden, Babels tårn, osv. Bak disse fortellingene kan det ligge historiske fakta... Der har vært mange store vannflommer i Eufrat og Tigris,... det er ikke krav om korrekt historiebeskrivelse som må bestemme hvordan vi skal tolke disse tekster... Å lete etter Adam og Eva som historiske personer har ikke noe for seg og er en mistolkning av tekstene."

"Den hele Skrift er Gud-åndet" (2.Tim.3,16), og det er Skriftens selvvitnesbyrd "som må bestemme hvordan vi skal tolke disse tekster", og "when the plain sense makes common sense, take no other sense, lest it be nonsense". 1. Mos.1-11 (skapelsen til Babel) foregir være historie og behøver ikke "tolkes".

Dertil kommer hvordan den øvrige Skrift leser Moses; f. eks. listes i Luk.3 en ættetavle fra Josef til Adam (H.s versjon må nogensteds forlate navngitt kjøtt og blod og entre tåken.) Apostelen Peter skriver åtte frelste sjeler den gang Gud"   førte vannflommen over en verden av ugudelige" ( 1.Pet.3,20;2.Pet.2,5;3,6). Apostelen Paulus skriver om "Det første menneske, Adam" og den "siste Adam", .Kristus (l.Kor.15,45.21-22). H.s forståelse av den "siste Adam" må vel antas korrespondere med hans versjon av den første (Joh.5,27).

H. stiller et spørsmål: "Hvis noen hevder at verden er blitt til slik "skapelsesfortellingen" i Bibelen sier, må jeg spørre: Hvilken skapelsesberetning? For det finnes minst to. Første Mosebok i forteller at Gud skapte verden på syv dager, mens kapittel 2 sier at han skapte verden som en hage, Edens hage. Detaljsammenligning av de to tekster viser at skal de forstås bokstavelig, så må den ene være riktig og den andre være gal."

Svar: Den skapelsesberetningen Herren Jesus Kristus gjengir fra i Mat.19,4-5, nemlig 1.Mos.kap.1-2 (1,27 og 2,24 gjengitt sammenhengende). H. finner det at Gud (i kap.2) "skapte verden som en hage", uforenlig med kap. 1. Hertil kan sies at H. tillegger teksten hva ikke står der, lager (derved) en motsetning som ikke er reell; dertil er implisitt at Gud (i kap.3,23) må ha utvist Adam fra verden, hvilket antagelig er uproblematisk for H. da (i flg. H.)

heller ikke "Forfatteren eller redaktøren" av 1. Mos, har "sett noe problem" i at kap 1 og 2 "er uforenlige."

"Det er ikke tekstene som er problemet, det er den bokstavelige tolkning av dem som er gal", skriver H. Det er hverken tekstene eller den bokstavelige "tolkning" som er problemet.