Gjestekommentar, 28.12.12Og det skjedde i de dager…

 

Av Dag Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no


"Bibelen 2011 er meir i pakt med grunnteksten enn tidlegare norske biblar", skriver Sylfest Lomheim i God Helg 15. desember i.f.m. juleevangeliet. "Alle vaksne er vane med "herberget" og "sauene" der. I Bibelen 2011 er begge borte; inn har kome "husrom" og "flokken". Kvifor? ... Det var Martin Luther ... som tulla med desse orda" i.flg. Lomheim.

1930-Bibelen (og eldre) skriver "hjord" og ikke "sauene"; herværende tysk NT, riktignok durchgesehen men etter Luthers oversettelse, skriver "Herde". Saue-"tullet" synes innført (evt. gjen-innført) av Bibelselskapet i 1978.

Passusen "rum for dem i herberget" er basert på gresk tilsvarende. Bibelselskapet 2011, "husrom for dem", har ikke byttet et ord, men slettet et ord. Teksten er ukomplett. Begrunnelsen er en studie verd, men la bli. Luthers "herberge" synes forøvrig ha været en kurant oversettelse til tysk og dansk/norsk.

Lomheim og Bibelselskapet 2011 - skriver "mennesker som har Guds velbehag". "Grunnteksten er ... klar. Guds glade bodskap innklu- derer ikkje alle", skriver Lomheim. Og hvilken grunntekst? Nutidsvarianten? 1930-Bibelen skriver "i mennesker hans velbehag" hvor "hans" er et forklarende tillegg; eldre oversettelser skriver "i Menneskene en Velbehagelighéd"/ "den Menschen ein Wohlgefallen" / "good will toward men".

God jul med et komplett juleevangelium fra Bibelselskapets "Revidert Oversettelse av 1930" eller eldre.