Gjestekommentar, 24.08.12Noahs ark

 

Av Dag Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no

I relasjon til et bokprosjekt av pastor Kåre Skuland, skriver Børre Nylehn i Fædrelandsvennen 23.08 at "av alle historier i Bibelen er vel nettopp den om arken den mest usannsylig." Nylehn gjengir noe av historien; forteller at "den gode Noah" hadde "tatt inn i arken representanter for alle levende vesener", og Nylehn "ser fram til at Skuland redegjør for hvordan disse skapningene ble samlet inn, og da tenker jeg særlig på isbjørner fra Arktis, pingviner fra Antarktis, kenguruer fra Australia og pumaer fra Sør-Amerika."

Man kunne evt. gjøre seg betraktninger om evt. kun ett  kontinent på tidspunktet, annet klima m.m., men det er ikke saken. Skuland synes ikke ha noen innsamling (fra Noahs side) å redegjøre for, da "et Par af hvert (Slags) skal gaae til dig" / "shall come unto thee", slik det står i de gamle bibeloversettelser. Noah bygget kasse; Den Allmektige flyttet dyr.

Nylehn fortsetter: "Bare tanken på at noe slikt som dette skulle ha kunnet finnet sted, er så hinsides enhver fornuft, at det er skremmende at noen kan tro på det. Kanskje det sier noe om skadevirkninger av gudstro".

De som har og tror Bibelen, tror "på det". De som ikke har hatt I. Mosebok synes også ha trodd "på det". Et kinesisk pictogram for "båt" består av tegnene for kar, åtte og mennesker. Flom-legender er globale og i en studie av over 200 slike er 95 % om global flom, 88 % har kun en overlevende familie (Ashton & Westacott (eds.): The Big Argument: Does God Exist?, p.246). Men: hovedsaken er at det er skjedd; det er historisk beskrevet i Bibelen.

Hva angår "skadevirkninger av gudstro" vil dette variere fra intet til meget alt etter hvilken tro. Alternativet til "gudstro" må være ateisme, tro på evig materie og ren tilfeldighet med derav følgende meningsløshet og fravær av grunnlag for rasjonalitet; mer om dette i fhv. ateist R. Barn`s bok The Dawkins Proof for the existence of God (el. versjon: www.thedawkinsproof.com).