Kirken, en marxistisk institusjon.

Gjestekommentar, 09.01.12


Kirken, en marxistisk institusjon

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Da AUF inntok Oslo Domkirke med sin lysmesse 3 dager før jul, da hadde det skjedd som marxistene i Norge har kjempet for siden 1920-årene, og slik Mot Dag lederen Erlin Falck ønsket det: Behold Statskirken og bruk den som et politisk middel. AUFs minnemøte gikk ikke til Folkets Hus, men til Domkirken.

Og sosialistene har greid å skape en kirke i sitt bilde. Både sangvalg ("Du skal få en dag i mårrå", av Alf Prøysen) og sanginnslag av Åse Kleveland (formann i Human Etisk Forbund), forteller noe om dette. Nå er Den norske kirke blitt den sosialdemokratiske religions-

institusjon. Den store lærefaren Karl Marx, som sa at religion er opium for folket, ville nok ha lagt til et nytt begrep: men ikke hvis vi sosialister overtar bruken av den!


Fra ca 1860 har det gått flere tankestrømmer inn i folket, der den forpliktende evangelisk-lutherske tro, som var selve tros - og kulturfundamentet i Norge, ble angrepet. Den såkalte utviklingslæren til Darwin kom med full tyngde etterhvert, og de radikale politiske ideene til Karl Marx vant gehør. Vi merket det først i landet da de "liberale frihetselskerne" kjempet for den "frie kjærligheten". Etterhvert som tiden har blitt brukt til enda mer såkalt "kjærlighet", forsvant ekteskapet, samboerskapet ble den nye, uforpliktende "institusjon", mellom mann og kvinne. Så kom partnerskapsloven om at kvinne kunne leve sammen med kvinne, og mann med mann, helt til vi nå står foran en situasjon der barn er nektet far.

Det forfalskede ekteskapet kom på plass i 2008 med god hjelp av politikere på Stortinget, langt utover sosialistenes rekker.

Hva skjedde?

Kirken i Norge ble erobret innenfra av sosialistene. Det samme skjedde med skolen. Da jeg studerte på 1950-60 tallet, hørte jeg ofte fra sosialisthold: du skal vite at en dag har vi overtatt skolen og kirken. Du skal vite at vi skal overta helseinstitusjonene og omsorgsyrkene, for der kan vi påvirke mennesker. Det eneste som ikke ble omtalt var mediene. Men så har vi til fulle fått merke hvordan det politisk korrekte blir praktisert i 2012!


Men det historieløse "kristenfolket" var lett å håndtere for sosialistene. De levet ut sine lærefedre. Karl Marx er nevnt, grunnleggeren av den gudløse staten i vår tid. Det kom en begavet professor i historie, Edvard Bull, som i 1920-årenes omveltningstid i Norge, indoktrinerte sine marxistiske trosfeller: bekjemp kristendommen (også  lutherdommen), driv skolepolitikk der kristendomsfaget i skolen blir fjernet, osv. osv. Og de fikk det til: på demokratisk vis ble de mange båndene mellom kirke og skole formelt brutt i 1969. Fra denne tid lød parolen: det er forbudt å forkynne i skolen! Derfor er det så "farlig" å ha skolegudstjeneste ved juletid! For da kan stakkers norske elever bli utsatt for forkynnelse om Han som ble født julenatt!


Men så var det selve "Statskirken" da! Den store kommunistiske lederskikkelse som ledet Mot Dag bevegelsen til langt opp i 1930-årene, Erling Falck, sa at sosialistene skulle beholde "Statskirken" og bruke den som et politisk middel. Alt har lykkes av det programmet sosialistene satte seg: skolen er avkristnet, kirken er ufarliggjort til å bli en terapeutisk institusjon, ja, den er tatt i bruk som redskap for det sosialistiske budskap om likestilling, solidaritet med de som lever ut sin homoseksualitet og mye mer. Og nå ved juletid ble hovedstadens domkirke brukt til den sosialistiske lysmesse.

Hva har Den norske kirke selv sagt til alt dette? Absolutt ingen ting!


Jan Bygstad sa det treffende i en artikkelserie i romjula: "Denne statsstyrte tilpasning av kirken er det som ligger til grunn for at landets maktelite friksjonsløst kan benytte kirken som instrument i den nasjonale sorgprosess. Og vi har ikke hørt et pip fra kirkens talerstoler som setter spørsmålstegn ved premissene for dette eller for å la seg bruke på slike betingelser".( Fra Dagen 28.12.2011.)

Det er lenge siden jeg hørte et hyrdebrev fra et samlet norsk bispekollegium. Jeg hørte sammen med det norske folk noen slike brev rett etter den siste verdenskrigen. Det var den gang biskopene var hyrder og lærere. I dag er de tause om de viktigste lærespørsmål. Og snart vil de være med på begravelsen av Grunnlovens § 2 uten et pip i protest. Jo, sosialistene har seiret stort!