Jens har talt:

Gjestekommentar, 21.05.12

 

 

JENS HAR TALT:                                                            

INGEN FARE FOR "GRUNNLOVS-JESUS".

21. MAI BLIR SOSIALISTENES FESTDAG.

 

Av Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Det glade budskap er sendt ut fra vår sosialist-statsminister Jens Stoltenberg før 21. mai 2012: "Ingen fare for "Grunnlovs-Jesus""! Det er den kristelige avisen Vårt Land som melder dette over en prangende side, lørdag.19.mai! Det egentlige budskap burde være: Nå har sosialistene vunnet!!

 

Her refereres det til at Jens Stoltenberg var raus med godord om de endringene Stortinget gjør på mandag om statskirken i Grunnloven. Dette skulle ha skjedd på et pressetreff før i uken.

Tross dette så skal det være noen konservative kristenaktivister som har en intens kampanje for og "beholde Jesus i Grunnloven". Avisen Vårt Land hører ikke til blant disse aktivistene!

For i følge avisens helsideoppsett kan Norge ta det med ro!! For statsministeren har talt! Og da må jo det han sier være sant! Eller?

Det han sier på spørsmålet om endringene vil gjøre slutt på Norge som kristent land, og om han har noen forsikring til dem som hevder det, svarer vår ateistiske statsminister: "De kan ta det med ro. Det er jo ikke gjennom paragrafer man forankrer kristendommen i samfunnet, men gjennom måten folkekirken bærer kultur, tradisjoner og verdier på". Til slutt konkluderer han med å påstå at vedtaket som kommer 21.mai gir Grunnloven en ny "verdiparagraf". Denne vil føre til at den norske stat får en ny verdiforankring som speiler mye større mangfold enn den gamle paragraf 2!

 

Hva vet Jens Stoltenberg om Norges fremtid? Ingen ting! Det har vi alle til felles!

Hva vet vi om forhistorien til forandringene av Grunnloven? Så meget: den er stort sett fortiet i en debatt som skulle vært ført siden vedtaket i Stortinget i april 2008, og som nå fullbyrdes (foreløpig) på mandag 21. mai. Kirken, Stortinget med de politiske lederne og størstedelen av mediene har fortiet denne debatten! Hvorfor?? Selv Kong Haralds NEI i april 2008 er fortiet! Selv lovet statsminister Jens Stoltenberg at han ville ha mer åpenhet i samfunnet etter 22.7. tragedien! Massemediene(les= maktmediene) har i hvert fall ikke fulgt dette med mer åpenhet i § 2 saken!

 

Vil du at vi skal få vite forhistorien, Jens Stoltenberg? Vil du at det norske folk skal vite hva som har skjedd av kristendomsforakt fra sosialistenes side og den strategi som har vært fulgt siden 1920 årene?

Vil du at vi skal få vite hva du og ditt parti har gjort for å fjerne Jesus fra opplæring og lovvedtak? Det er dette saken dreier seg om på mandag!

 

 Dere har greid det dere lovet en gang. Den kjente Mot Dag lederen og marxist/sosialisten Erling Falck hadde følgende strategi for sosialistene (Les: Det norske Arbeiderparti):


"1. BEHOLD STATSKIRKEN OG BRUK DEN SOM POLITISK MIDDEL.


2. BRUK LIBERALTEOLGIEN SOM GISSEL FOR Å TØMME KIRKEN FOR INNHOLD. NÅR DEN ER BLITT BLODLØS OG KRAFTLØS, DA KAN DEN FÅ SIN FRIHET."

Jeg fortsetter med hva den store sosialist/marxist-lederen Edvard Bull (historie-professor) proklamerte i 1923. Det som nå går i oppfyllelse:

 

1. VI SKAL GJØRE SKOLEN VERDSLIG, LIKESOM SYKEPLEIEN OG BEGRAVELSEN, EKSTESKAPET OG FØDSELREGISTRERINGEN.

 

2. VI SKAL SLOSS UFORSONLIG MED DEN BESTÅENDE OG OFFISIELLE LUTHERDOM, SOM MED ANDRE FORDUMMENDE SEKTER.

 

3. VI SKAL HA EN PÅGÅENDE OG HENSYNSLØS KIRKEPOLITIKK, FORDI VI MENER RELIGION I OG FOR SEG ER EN PRIVATSAK. BARNA SKAL GJØRES TIL SOSIALISTER, OG DET ER LÆRERNE SOM SKAL GJØRE DEM TIL DET.

 

4. SKAL VI SKAPE DEN SOSIALISTISKE SKOLE, MÅ VI HA MAKTEN I SKOLESTYRENE, OG BRUKE VÅR MAKT HENSYNSLØST.

 

5. VI VIL BORT FRA ALT DET BARBARISKE OG FRA DEN USUNNE LÆRE OG MORAL, SOM BARNA LÆRER GJENNOM RELIGIONSUNDERVISNINGEN. SKOLEPOLITIKK ER KLASSEPOLITIKK".

 

Nå kan sosialistene Jens Stoltenberg og Trond Giske gi hverandre hånden mandag kveld og gratulere hverandre: § 2 er borte som retts- og trosgrunnlag for nasjonen Norge! De brukte liberalteologien som gissel hele tiden, og de har lykkes! Gratulerer med strategien!! Og Jesus er tatt bort, med kirkens hjelp, fra Stortinget der lovene blir vedtatt. Han som er opphavet til lovene våre, er fjernet!

Og i følge statsminister Jens Stoltenbergs melding til den kristelige avisen Vårt Land er dette ingen fare!

 

Gud hjelpe oss!