Gjestekommentar, 30.04.12

 

 

Ingen juridisk utredning om § 2 før vedtaket i 2008. Er kirkeforliket lovlig?Av
Jan Pedersen, i www.Kommentar-Avisa.no

 

Det er så meget som er uklart omkring det såkalte "kirkeforliket" i Stortinget i april 2008, at en må spørre om det er et lovlig vedtak.

§ 2 og tilsvarende paragrafer skal bort og erstattes med nye Grunnlovsparagrafer. Etter planen skal disse opp til annen gangs og endelig behandling i Stortinget 21. mai 2012.

 

Noe videre debatt har her ikke vært, bortsett fra de siste månedene.

Nå begynner visst noen av kristenfolket å forstå hva som er på gang.

Kong Harald har forstått det lenge, og han har forsøkt å stoppe forandringene.

KrF, FrP og de fleste fra de andre partiene holder fast på april vedtaket i 2008. Bare en representant fra Sp har sagt at han vil gå imot forliket 21. mai.


Jeg har vært engasjert i saken over lang tid, og særlig det siste året har jeg bedt om informasjon om hva som skjedde før vedtaket i april 2008.

Den daværende ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet Ole Herman Fisknes som av lojalitetshensyn til statsråden (Giske) ikke kunne gå ut med informasjon, skrev etter at han ble pensjonist i en artikkel/intervju i fjor, at han ble av statsråden sendt til Stavanger da saken ble sluttbehandlet i Stortinget! Han opplyser til meg i dag at det ikke ble gitt noen juridisk vurdering eller utredning. Selve forslaget ble bestemt av de parlamentariske lederne på Stortinget.

 

Den prosess som nå skjer fra KrFs side omkring de nye lovparagrafene, vil jeg kalle for tåkelegging av realitetene.

 

Når ville KrF og de andre partiene på Stortinget avklare om det er samsvar med Grunnlovens § 112 at en kan forandre § 2 og tilhørende paragrafer?

Som juridisk lekmann spør jeg: Er det såkalte "kirkeforliket" lovlig?

 

Selv vil jeg kommentere KrFs Hans Olav Syvertsens "Synspunkt" i avisen Dagen 17.4.2012 senere.