Gjestekommentar, 26.11.12

 

Tekstboks: Relatert stoff:
Sp kunnskap- og historieløst mot jødene?
"Puls" i NRK om omskjærelse.
 
 
Guds første pakt med Jødene og:

Omskjærelsen!


Av Trygve Einar Gjerde, i www.Kommentar-Avisa.no

Den dagen gjorde Herren en pakt med Abram og sa: Din ætt har jeg gitt dette landet, fra Egypts elv like til den store elv, floden Frat, kenittenes, kenisittenes og kadmonittenes, hetittenes, ferisittenes og refa’ittenes, amorittenes, kana’anernes, girgasittenes og jebusittenes land. 1. Mosebok 15, 18 – 21.

 

I 1. Mosebok 17. fortelles det om omskjærelsens pakt. Abram var da 99 år og Herren gav ham navnet Abraham, for jeg gjør deg til far for en mengde folk. Og i v. 7 sier Herren: Jeg vil opprette min pakt mellom meg og deg og din ætt etter deg, fra slekt til slekt – en evig pakt. Jeg skal være Gud for deg og for din ætt etter deg. Han gjentar så løftet om landet og sier: Jeg vil gi deg og din ætt etter deg det land hvor du bor som fremmed, hele Kana’ans land, til en evig eiendom. Og jeg vil være deres Gud. Så legger Herren frem for ham omskjærelsens pakt i vers 10 – 14. Der befales det at alt mannkjønn skal omskjæres åtte dager gammelt. Dette skulle være et tegn mellom Gud og Abraham og hans etterkommere på Guds pakt med Abraham. Derfor er omskjærelsens pakt knyttet til to ting: Landet og folket! De skulle begge være Guds eiendom til evig tid, Herrens Arv!

 

Hatet mot jødene og deres land Israel, ytrer seg nå i dette at de vil nekte jødene å omskjære sine guttebarn og dermed etter hvert fjerne tegnet på Guds pakt med dette land og folk.

 

En representant fra SP, en ung kvinne, hadde et debatt-program i radio med en rabbiner fra det Mosaiske Trossamfunn. Denne rabbiner var så rolig og saklig i sin væremåte at det var godt å høre på ham. Han gjorde rede for omskjærelsens pakt og praksis. Han tilbakeviste denne kvinnes løgner om omskjærelsen på en slik god og betryggende måte at hun har vel aldri i sitt liv tidligere blitt så åndelig avkledd og naken som i dette programmet!

 

Det jødiske folk har holdt seg friskere og sunnere enn de som ikke omskjærer seg. Dette er så klart bevist at det er egentlig ingen diskusjon om det. Det er om barna blir seksuelt ødelagt eller mishandlet ved omskjærelsen, diskusjonen går så vidt jeg forstår. Dette er et tåpelig argument. Den mannlige forhud har ingen seksuell funksjon. Det eneste måtte være at den samlet bakterier og puss som kun er gagnlig til å smitte og skade sin kone om en ikke viser renslighet og forsiktighet. Men omskjærelse av jenter er en grusom ting og helt u-bibelsk. For Guds Ord forbyr å skjære og brenne (tatovere) seg i legemet, det er bare ved omskjærelsen av guttebarn dette er tillatt. 3. Mosebok 19, 28; Jeremia 16, 6.       

 

Hva gagn har så omskjærelsen for det jødiske folk? Paulus sier: Meget i alle måter; først og fremst at Guds ord er blitt dem betrodd. ---  Romerbrevet 3. kp.

 

Hverken SP eller andre partier har noen som helst grunn eller lov til å mobbe og trakassere Guds utvalgte folk, jødene, for dette. Det er kun ondskap og hat til jødefolket som ligger bak dette!